Hoppa till huvudinnehållet

Allt färre synskadade får rätt till ledsagning

Publicerad:
Rätten till ledsagning tolkas nu annorlunda och färre får denna viktiga hjälp, menar insändarskribenterna. Genrebild.
Rätten till ledsagning tolkas nu annorlunda och färre får denna viktiga hjälp, menar insändarskribenterna. Genrebild. Foto: Johanna Norin/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

De senaste tio åren har antalet personer som beviljats ledsagning minskat kraftigt. Sämst är utvecklingen för unga. I praktiken innebär det att synskadade blir ofrivilligt inlåsta i sina hem. Regeringen bör omedelbart se över lagstiftningen – dagens situation är inte värdig ett välfärdssamhälle som Sverige.

Att ha en synskada leder ofta till svårigheter med orienteringen, det blir helt enkelt komplicerat att hitta dit man vill gå. Att få hjälp med ledsagning är viktigt för att kunna leva ett självständigt och aktivt liv. För många är det avgörande för att kunna handla eller utföra ärenden, saker som de flesta tar för givet.

Under de senaste tio åren har antalet synskadade som beviljats stöd med ledsagning från kommunerna minskat kraftigt. Och sämst är utvecklingen bland unga. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Minskningen av antalet personer som beviljas ledsagarservice via LSS, lagen om Särskilt Stöd och Service, är på hela 65 procent.

Flera av våra medlemmar berättar att de plötsligt får besked om att de inte längre beviljas ledsagning, trots att de tidigare haft det under lång tid. Beslutet att från en dag till en annan neka ledsagning meddelas utan att någonting har skett: personen i fråga har inte plötsligt börjat se bättre, snarare tvärtom. Det enda som har hänt är att ny praxis etablerats, där lagen tolkas annorlunda. Effekten blir att man inte längre kan delta i samhällslivet och göra det som andra gör, och det som man borde ha rätt till, oavsett om man ser eller inte.

När ledsagningen dras in begränsar det livet på ett genomgripande sätt. Saker som varit en del av ens vardag försvinner, som möjligheten att gå och träna eller delta i andra aktiviteter. Istället blir man beroende av familj och närstående för att göra det som är självklart för andra, en situation som inte är bra för någon, dessutom ser möjligheten att be andra om hjälp olika ut. Inte sällan blir ofrivillig isolering resultatet av indragen ledsagning. Det är rent ut sagt bedrövligt och inte värdigt ett välfärdssamhälle som Sverige.

Många människor som fråntas rätten till ledsagning via LSS blir istället hänvisade till SoL, Socialtjänstlagen. Vi menar att det inte duger som ersättning. I praktiken blir det färre timmar och fler begränsningar kring vad ledsagningen får användas till. Brukaren har mindre möjlighet att påverka hur stödet kan användas och det kostar oftast pengar, ibland flera hundralappar per timme, vilket i sig är kraftigt begränsande.

Medlemsundersökningar som vi gjort visar att den mentala hälsan bland synskadade har sjunkit. Det är klart att det finns ett samband mellan stödet man får från samhället och ens mående. De allra flesta människor, oavsett om man ser eller inte, mår helt enkelt inte bra av att ofrivilligt sitta inlåst i sitt eget hem, utan möjlighet att leva ett aktivt och självständigt liv.

Här måste det ske en förändring för att förbättra vardagen för synskadade i Sverige. Vi tror inte att någon tycker att dagens situation är anständig. Och vi har stora förhoppningar att regeringen skyndsamt meddelar hur man tänker agera. Tills ett sådant besked ges skulle våra medlemmar uppskatta svar från de riksdagsledamöter som ingår i regeringsunderlaget hur de tänker agera för att förbättra situationen för synskadade som behöver ledsagning. Berätta för oss synskadade i Värmlands län hur ni vill att ledsagningen ska fungera.

Niklas Mattsson, ordförande Synskadades Riksförbund

Dan Andersson, ordförande SRF Värmland

Artikeltaggar

Dan AnderssonSocialstyrelsenSynskadades RiksförbundSynskadorVård och omsorgVärmlands län