Hoppa till huvudinnehållet

INSÄNDARE: Hård kritik mot nämndens försvar av centrumhuset: ”Vad är det för snömos?”

Publicerad:
Insändarskribenten har inte mycket till övers för centrumbyggnaden och är hård i sin kritik mot såväl tjänstemän som politiker.
Insändarskribenten har inte mycket till övers för centrumbyggnaden och är hård i sin kritik mot såväl tjänstemän som politiker. Foto: Ida Oscarsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Stadsarkitekten tillsammans med kommunens planeringschef har manipulerat miljö- och byggnadsnämnden till den grad, så nämnden enhälligt anser att byggnaden bakom Stadshotellet kan accepteras.

Det är hårresande till den grad, så man undrar om de har läst ett annat styrdokument. I kommunala dokument kan ni gå in och se vilka som sitter i miljö- och byggnadsnämnden, och man undrar om de ens kan bära epitetet amatörpolitiker, och veta vad det innebär? Jag är i alla fall inte intresserad av dessa lakejer som har det yttersta ansvaret, och samtidigt går att förvränga till vad som helst.

Politikerna försvarar kritiserade huset: ”Den mörka färgen har blivit populär”

Socialdemokraten i nämnden Bo Andersson, har ändå i ärlighetens namn i en annan artikel i tidningen haft en helt annan avvikande åsikt, har han den åsikten kvar i protokollet från mötet? Eller har tystnadskulturen slagit till igen, på ett från visst håll önskat sätt? När man läser artikeln "Politikerna försvarar kritiserade huset," så märker man att argumenten och åsikterna är kopior av vad som tidigare sagts i en artikel med planeringschefen. Vad finns då till försvar enligt artikeln? Det nämns att omgivningen består av byggnader som har byggts mellan 1878 fram 1990-talet, och de flesta i postmodernistisk anda, men avslutar ändå med påståendet att de är byggda i relativ modern tid. Vad är det för snömos? Innebär det att man kan acceptera vad som helst?

Nämndordförande skeptisk till den nya centrumfastigheten: ”Den är malplacerad”

Nämnden skriver också, "Kvarteret Tellus bestod historiskt av flera hus, innan de revs, som var placerade i gatuliv och som tillsammans bildade slutna kvarter". Försöker nämnden verkligen påstå att det nya huset försöker bidra till ett återskapande av den stadsbild som fanns då med alla småhus? Några fler argument för att det nya huset skulle falla in under detaljplanen är svårt att se. Argument som att moderna hus ofta får mörka kulörer är kanske sant, men kulör och utseende är två olika saker. Så jag ser inte att det kan falla in under detaljplanen, densamma avslutas med "värdefull bebyggelse kräver dock att utformningen ägnas stor omsorg".

Kalle Alexandersson om nybygget bakom Statt: ”Nya fastigheter har mörka färger”

Varför har inte planen ändrats om det är ok som det ser ut med nybygget?

Argumenten är både flummiga och grumliga!

Artikeln nämner också att det tredje huset längs g:a Kyrkogatan ännu inte har fått någon ansökan om bygglov, och det är väl för väl! Där säger detaljplanen att huset får ha max tre våningar och den tredje skall vara indragen, och vind får inte inredas. I nämnda artikel står det att huset skall bli fyra våningar, ej någon indragen våning och med fasadterass runt hela byggnaden. Hur i herrans namn går det att godkänna? Har tystnadskulturen bakbundit varenda tjänsteman? Var är politikeransvaret? Man tror ju ändå att de skall ha någon koll när de blir valda att representera kommuninnevånaren. Vissa har suttit så länge att det borde vara ett självspelande piano. Eller uppdraget har fått en annan innebörd?

Min rekommendation till alla fastighetsägare i kommunen blir att detaljplanen endast är en viljeyttring som inte är styrande, "gör vad du vill", bara du blir överens med rätt person. Det skrivna ordet och verkligheten går inte "hand i hand". I princip är detaljplanen utraderad.

Lika inför lagen? Inte det minsta!

Bo rasar över ny byggnad i centrum: ”Jag tycker den är ful”

Artikeltaggar

Bo AnderssonBostad och byggenBygglovDetaljplanerKvarteret TellusNämnder