INSÄNDARE: Förhoppning om piggare ledning blev till detaljstyrning

Publicerad:
Martin Willén, kommundirektör Kristinehamn får kritik som han bemöter. Foto: Maiken Kettil Schough

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I turerna kring den kränkningsanmälan mot kommundirektör Martin Willén som har gjorts finns det mycket under ytan som inte kommer fram. Det finns skäl till att anställda antingen håller tyst, låter bli att reflektera över ledarskapet eller tyst och diskret väljer att sluta i kommunen.

Jag vet vad jag talar om efter att ha varit anställd i kommunen under flera år, både under Willéns tid och innan. Det fanns till en början en stor tillförsikt bland både chefer och medarbetare till att Martin Willén skulle komma med nya perspektiv, piggare idéer för att utveckla kommunen och öka transparens och effektivitet i den kommunala byråkratin.

Efter något år var det fler och fler som vågade yttra sig om att det blivit lägre i tak, hårdare styrning av detaljer och faktiskt till och med förenat med stor risk att yppa något kritiskt gentemot kommundirektörens ledarskap. Jag var en av dem som undrade varför kommundirektören skulle lägga sig i alla frågor ner på detaljnivå och ta över förvaltningschefers jobb och expertis samt många gånger köra över handläggares bedömningar.

Vissa gillar en stark ledare som gärna tar över själv och är allvetande allt i allo men de flesta skruvade på sig i sina stolar med en oro över hur långt det skulle gå. Några har slutat och gått till annat jobb, som det heter, medans andra jobbar kvar och uthärdar.

Klart är att en helt annan ledningskultur råder nu och i den sticker man inte upp utan att det kommer konsekvenser. För en person som vågat kränkningsanmäla kommundirektörens agerande, går det nu som väntat; tack och ut genom dörren.

Tidigare anställd

Svar direkt

Jag är ledsen att du som tidigare medarbetare upplevde klimatet i kommunen som negativt.

Kommunens uppdrag är mycket brett och vi måste väga in många olika perspektiv i de frågor vi arbetar med. En turismsatsning är tillexempel inte bara en fråga om den enskilda satsningen utan också en fråga om ekonomi, konkurrensneutralitet, fördelningspolitik, framtida markanvändning, balansen mellan stad och land, det samlade varumärket osv.

Det är också så att många av de frågor som vi arbetar med hos oss är uppdelade i olika ansvarsområden, men för invånaren eller företaget som är beroende av vår hantering är frågan inte uppdelad utan en livshändelse, ett projekt, en helhet. Förväntningarna från invånare och företag är, med rätta, att vi som kommun ska klara av att väga in alla nödvändiga perspektiv i frågan och att vi ska hantera livshändelserna och projekten som helheter, svara som en samlad kommun och anpassa våra arbetssätt efter vad som är bra för invånaren eller företaget. Mitt uppdrag som kommundirektör är att utveckla vår kommuns förmåga att beakta hela bredden av perspektiv och göra en slutlig avvägning inför att ett förslag lämnas till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Jag förväntas också tillsammans med den samlade kommunledningen utveckla och förändra våra arbetssätt och processer så att vi blir bättre på att agera som en samlad kommun där mötet med oss inte upplevs som upphackat eller att olika besked ges från olika delar av kommunen. Som medarbetare, med expertkompetens inom ett visst område, är det inte möjligt att ensam täcka in hela bredden av perspektiv som behöver beaktas. Det är inte heller möjligt att själv ta ansvar för att processen är sammanhållen och att övriga delar av kommunen ger samordnade svar utan det krävs det rutiner, arbetsformer och möten som samordnar.

Jag förstår att man som enskild medarbetare kan uppleva dessa arbetsformer som begränsande till en början, eftersom ens expertområde samordnas med andras. Jag förstår också att jag som kommundirektör kan upplevas som styrande eller petig inför att förslag ska gå vidare till politisk hantering och den slutgiltiga avvägningen mellan perspektiv till slut måste göras om det inte har lösts tidigare i dialog mellan dem som jobbat med frågan.

I denna avvägning kommer tyvärr inte alla få sin vilja igenom och förslag kan få stå tillbaka.

Jag vet dock att ju bättre vi blir på att samarbeta så här, desto bättre svar och stöd kommer vi att ge dem vi är till för och det som uppfattas som petigt kommer då dessutom inte att behövas på samma sätt.

Martin Willén, kommundirektör

Artikeltaggar

ÅtgärderKränkningsanmälanMartin WillénPolitikUtredningar

Läs vidare