LISTA: Snusk och dålig hygien – här är matställena som fått bakläxa

Publicerad:
Livsmedel som förvaras i fel temperaturer är ett vanligt återkommande fel.

NKP har tagit del av samtliga livsmedelskontroller som har genomförts under det första tertialet. En del har klarat kontrollerna fläckfritt, medan andra fått en del plumpar i protokollet.

Det rör sig dock sällan om några alarmerande brister, men några förelägganden har utfärdats.

I den här sammanställningen redovisas enbart restauranger, butiker och andra publika verksamheter. De kommunala verksamheter som också har inspekterats kommer att redovisas i en separat artikel.

En ofta återkommande brist i verksamheterna är att hålla kylkedjan intakt. Det är flera verksamheter som får anmärkning på just den punkten. Olika hygienbrister är också vanliga, både vad gäller personlig hygien och städning. Information om allergener saknas också på en del håll.

I de allra flesta fall har livsmedelsinspektörerna nöjt sig med ett påpekande och uppföljning i samband med nästkommande ordinarie inspektion. I vissa fall har uppföljande inspektioner genomförts. I några få fall har det gått så långt att ett föreläggande har utfärdats.

Det är dock ingen verksamhet som har tvingats stänga ner på grund av bristande hygien.

Det har även genomförts ett antal kontroller hos verksamheter som klarat sig helt utan anmärkning. Dessa är Apoteket Björnen, Bageri Höghuset, Brödernas, Charlie’s, Godishörnan, La Cucina, Mastmagasinet, O’Tortilla, Pizza House, Pizzeria Alanya, Pizzeria Valentino, Playpool, Restaurang Thanh Thai Palace, Röda korset, Steakhouse 1895, Vetekransen, Villastadens obemannade butik samt Wermlands brygghus.

Verksamheter som har fått anmärkning

AKOS RESTAURANG OCH PIZZERIA

Datum: 14 februari

Avvikelse: Kalla såser/dressing höll en temperatur på mellan +12 till +17 grader. Enligt verksamheten ska såserna/dressingen hålla en temperatur på mellan +4 till +9 grader.

Skinkbitar förvarades i frys 1 utan täckande varuskydd. Skärbrädor i verksamheten var mycket slitna vilket medför att de blir svåra att hålla rena.

Skärbräda som används för att skära grönsaker på förvarades mot väggen nära tvättstället där man sköljer grönsaker. Risk finns att smutsigt vatten skvätter upp på skärbrädan när man sköljer grönsaker.

Silikonlister till kylarna som är placerade under kylbrunnarna var slitna och smuts förekom på listerna.

Det saknades papper för handtork på personaltoaletten.Vid påpekande fyllde personalen på nytt papper.

Datum: 8 mars

Avvikelser: Tidigare brister var åtgärdade

AMIGO RESTAURANG & PIZZERIA

Datum: 19 januari

Avvikelse: Vid kontrollen efterfrågades följesedel eller faktura som visar att verksamheten köpt in parmesanost. Ansvarig kunde inte ta fram sådant dokument trots att de hade en omärkt låda med parmesanost.

Det var smutsigt på handtag till kylar och frysar, samt inuti kylar och frysar, på lister etc. I kylar och frysar fanns öppnade förpackningar med livsmedel som saknade varuskydd.

Personalen byter inte om till arbetskläder på arbetsplatsen.

Verksamheten tar fram frusen kebab på kvällen innan stängning. Den läggs i rumstemperatur för att tina. Ingen temperaturkontroll görs efter upptiningen och innan tillagning för att se att kylkedjan inte bryts för kebaben. Kebab som låg för upptining vid kontrollen höll 15-17 grader. I den kyl där kunderna själva kan ta små förpackningar dressing och pizzasallad höll pizzasallad och bearnaisesås 9-12 grader. Enligt ansvarig skulle kylen hålla 5 grader. En öppnad hink med lingonsylt höll 17 grader. Enligt förpackningen skulle den förvaras i kyl.

I en av kylarna låg råa hamburgare som torkat och fått en mörkt brun färg. Enligt ansvarig hade de missat dem och de slängdes vid kontrollen. Det saknades tydliga rutiner för hur personalen ska ha koll på hur länge hamburgarna kan ligga i kylarna. I samma kyllåda som de missade burgarna låg nya burgare.

Föreläggande: Inspektionen föranledde ett föreläggande från miljö- och byggnadsnämndens sida i vilket det angavs att ovan nämnda brister skulle åtgärdas inom två veckor efter delgivning.

Datum: 28 februari

Avvikelse: Det var fortfarande några få livsmedel som förvarades utan skydd i kylen, men det handlade om ett fåtal och placeringen av dem inte så riskfylld. Verksamheten hade gjort stora förbättringar. Bedömning gjordes därför att avvikelsen kan följas upp nästa planerade kontroll.

Några livsmedel i kylbrunnen vid bänken för pizzaberedning höll en för varm temperatur. Övriga livsmedel förvarades i tillfredsställande temperatur. Ansvarig resonerade kring varför livsmedlen fortfarande kunde anses säkra. Bedömning gjordes att det inte förelåg någon högre risk men att det är ohållbart och en onödig risk att oftare än nödvändigt behöva göra en riskbedömning kring livsmedlen i kylbrunnen.

BOC.AD

Datum: Under mars

Avvikelse: På verksamhetens hemsida förekommer hälsopåståenden som inte är godkända. Stickprov har valts ut och avvikelsen omfattar endast de produkterna som är växtbaserade och så kallade "botanicals". Se bifogad bilaga med utvalda produkter samt förteckning över de påståenden som måste korrigeras eller tas bort.

Några av påståendena är förbjudna, några kan användas om de skrivs enligt insänt påstående till EFSA och om verksamheten kan tillhandahålla vetenskapligt stöd, och några påståenden är godkända enligt EFSA men de måste skrivas enligt insänt och godkänt påstående.

Föreläggande: 27 april utfärdades ett föreläggande mot företaget. Det ska senast 31 maj ha åtgärdat följande avvikelser:

Säkerställa att endast de hälsopåståenden som är insända till EFSA (European Food Safety Authority) används på hemsidan. De ska antingen vara godkända och publicerade av EFSA, eller blivit inskickat och då är på "on hold".

Säkerställa att hälsopåståenden är specifikt uttryckta och inte för allmänt hållna. Det vill säga att man bör uttrycka sig mer specifikt, men på ett sätt som motsvarar det insända påståendet.

Säkerställa att vetenskapligt stöd kan uppvisas för de hälsopåståenden som finns på hemsidan, som är på "on hold" hos EFSA.

BOWLINGEN

Datum: 3 mars

Avvikelse: Anslag om hur kunderna kan få information om allergener saknades i baren.

BURGER HOUSE

Datum: 23 april

Avvikelse: I menyn och på anslag anges att hamburgarna är gjorda på svensk högrev. Det kött som används är dock från Irland. Enligt ansvarig för verksamheten är detta tillfälligt och på grund av att man på sista tiden haft svårt att få tag på svensk högrev från leverantören.

BURGER KING

Datum: 13 mars

Avvikelse: Golvet i diskutrymmet samt i anslutning till diskutrymmet var fortfarande mycket trasigt på flera ställen, vilket svårgör rengöring.

CAFÉ SOLROSEN

Datum: 4 april

Avvikelse: Vid fråga om termometer kunde uppvisas visste kökspersonalen inte var den var. Vid fråga om hur temperaturkontrollerna som utförs i verksamheten går till kunde personalen inte svara utan menade på att det är verksamhetsansvarig som har hand om det. Verksamhetsansvarig var vid kontrolltillfället inte på plats. Kökspersonal på plats kunde inte svara på vilken temperatur livsmedel i kyl och frys ska hålla.

Livsmedel i frys nummer 1 höll för höga temperaturer. Grönsaker i påse höll en temperatur på mellan -14 till -10 grader, hamburgerkött höll en temperatur på -14 grader. Enligt förpackningen ska de förvaras i -18 grader.

Datum: 18 april

Avvikelse: Tidigare brister var åtgärdade.

GRETAS I VINTERGATAN

Datum: 1 februari

Avvikelse: I köket, disken, vid serveringen och vid lagret förekom en del ovidkommande föremål blandat med köksutrustning, livsmedel etc. Verksamhetens lokaler och utrustning var i behov av rengöring. I någon kyl/frys var listerna smutsiga.

Verksamheten hade separata golvmoppar för olika utrymmen, men de stod kvar i skurhinkarna med skurvatten. Likaså stod mopparna/skurhinkarna tillsammans, så de kunde kontaminera varandra trots att de hade använts till olika utrymmen.

En del utrustning var smutsiga/slitna och behov av rengöring alternativt att bytas ut. Exempel på detta var duschhandtaget i diskrummet och en grönsaksmandolin.

Personalen har arbetskläder och arbetsskor, men byte av arbetsskor sker endast då och då. Det är viktigt att personalen byter om till arbetskläder varje dag, och att det sker på arbetsplatsen.

Datum: 28 februari

Avvikelse: Tidigare brister var åtgärdade.

GUSTAVSVIKSRESTAURANGEN

Datum: 24 april

Avvikelse: Två vita plastskedar, två slickepottar och två flerfärgade slevar saknade märkning, intyg eller liknande som bevisar att de är godkända för att komma i kontakt med livsmedel.

I taket ovanför frys nummer 3, samt de kylar/frysar som står i gången utanför kontoret saknas fortfarande några takplattor.

ICA MAXI STORMARKNAD

Datum: 24 januari

Avvikelse: Det var mycket smutsigt i majoriteten av verksamhetens kylar och frysar. Förutom smuts, kladd och matrester förekom en hel del svartmögel och grönt mögel. Detta förekom främst i lister och små skrymslen.

Datum: 21 februari

Avvikelse: Tidigare brister var åtgärdade.

ICA NÄRA, DJURGÅRDSVÄGEN

Datum: 23 mars

Avvikelse: Verksamheten genomför inte temperaturkontroller vid varje mottagning av kylda eller frysta livsmedel.

KOKA LIVS

Datum: 24 januari

Avvikelse: Lammhuvud och lammfötter saknade märkning. Etiketter låg lösa i frysen som ansvarig menade hörde till förpackningarna men hade ramlat av.

Förpackningar med fryst lammhuvud och frysta lammfötter var trasiga i frysen, något lammhuvud saknade helt förpackning. Trasiga förpackningar och livsmedel utan förpackning kastades av ansvarig för verksamheten vid påpekandet.

Datum: 22 februari

Avvikelse: Färdigförpackat kött i frysen saknade fortfarande märkning.

Föreläggande: Den 21 mars utfärdades ett föreläggande mot Koka Livs enligt vilket butiken inte får sälja vare sig trasiga förpackningar eller sådana som saknar korrekt innehållsförteckning.

Datum: 17 april

Avvikelser: Tidigare brister var åtgärdade.

KOOKIES CORNER

Datum: 9 februari

Avvikelse: Golvmoppen som verksamheten använder för att rengöra golvet i köket förvaras direkt i hinken, vilket försvårar torkning mellan städningarna och medför därmed risk för tillväxt av mikroorganismer. Silikonlister till flera av verksamhetens kylar var slitna och smuts förekom på några av listerna. Golvet i personaltoaletten är trasigt vilket medför att det blir svårare att hålla rent. Golvet i personaltoaletten var vid tillsynstillfället något smutsigt.

LIONBAR

Datum: 3 mars

Avvikelse: Golvmoppar förvaras direkt på golvet, vilket försvårar torkning mellan städningarna och medför därmed risk för tillväxt av mikroorganismer. Samma skurmopp som används för rengöring av golvet på kundtoalett används även till personaltoalett. Det finns därför en risk att smuts och mikroorganismer flyttas från kundtoalett till personaltoalett. Det var belamrat med kartonger i frysrummet, vilket gör att det blir svårare att hålla ytor rena.

Där man beställer mat saknas det ett anslag om hur gästen kan få information om allergener.

McDONALD’S

Datum: 10 januari

Avvikelse: Det var smutsigt på flera ställen i personaltoaletten. Papperskorgen var överfull och papper hade ramlat ut på golvet. Det var smutsigt på och kring kranen vid handtvättstället. Det förekom en vattenansamling på golvet kring toaletten. Golvet var smutsigt.

Datum: 18 januari

Avvikelse: Tidigare konstaterade brister var åtgärdade.

PICASSOS VERANDA

Datum: 16 mars

Avvikelse: Ingen tydlig rutin finns för temperaturkontroller i verksamhetens kylbrunn. Livsmedel förvarades i högre temperatur än vad som stod angivet på förvaringsanvisningen på livsmedlens förpackningar.

Det var oklart vilka temperaturkriterier/andra kriterier som måste uppnås för att verksamheten ska bedöma att de kan spara livsmedel i kylbrunnen till nästa dag. Det var oklart vad som skulle hända med livsmedel som förvarats i högre temperatur än förvaringsanvisningen.

PIZZERIA BJÖRNEN

Datum: 21 februari

Avvikelse: I degrummet finns en golvsockel under köksskåpen. Mellan golvsockeln och skåpen finns en bred glipa. Det är svårt att komma åt att rengöra och man kan se att det ansamlas smuts under skåpen. Det blir också mycket mjöl i ett degrum. Det finns en risk att skadedjur ska lockas till utrymmet. Antingen behöver man regelbundet rengöra under skåpen, eller täta glipan mellan skåp och sockel så att smuts och mjöl etc inte kan ansamlas.

PIZZERIA EMPOLI

Datum: 31 januari

Avvikelse: I några utav verksamhetens kylar och frysar förekom en del smuts och matrester. Likaså var några av kylarna och frysarnas lister smutsiga, samt att en del var trasiga och behövde bytas.

Delar av lokalen och utrustningen var i behov av sällanrengöring, speciellt små skrymslen, lister etc.

Under diskbänken fanns en back med rena köksredskap, men i samma back fanns även en svamp, en fönsterskrapa och andra föremål som inte används till livsmedelshantering. Bredvid backen med köksredskap stod ett sopkärl, vilket kan kontaminera den rena utrustningen.

I grönsaksrummet stod en tvättmaskin. Det fanns ingen skiljevägg eller annat mellan köksutrustningen/beredningsbänken och tvättmaskinen, vilket innebär risk för kontaminering. I samma rum fanns andra maskiner och ovidkommande föremål. Det är viktigt att dessa hålls separat från köksutrustningen.

Verksamheten saknar separat städutrustning för personaltoalett och kundtoalett.

I degrummet förekom en oskyddad glödlampa. Vid denna kontroll kontrollerades enbart belysningen. Denna kontrollpunkt kommer därmed kontrolleras vidare på nästa planerade kontroll.

Datum: 23 mars

Avvikelse: Några av kylarna och frysarnas lister var fortfarande smutsiga, samt att en del var trasiga och behövde bytas.

Under diskbänken fanns en back med rena köksredskap, men i samma back fanns även en svamp, en fönsterskrapa och andra föremål som inte används till livsmedelshantering. Bredvid backen med köksredskap stod ett sopkärl, vilket kan kontaminera den rena utrustningen.

I grönsaksrummet stod en tvättmaskin fortfarande nära beredningsbänken och köksutrustningen, vilket innebär risk för kontaminering. Verksamheten kunde inte heller redogöra för ett arbetssätt som skulle minska risken för kontamineringen. I samma rum fanns andra maskiner och ovidkommande föremål.

Verksamheten saknar fortfarande separat städutrustning för personaltoalett och kundtoalett.

I degrummet förekom en oskyddad glödlampa.

Föreläggande: Ett föreläggande utfärdades den 25 april om att företaget har en månad på sig att åtgärda påpekade brister.

RESTAURANG TRÄSLOTTET

Datum: 19 april

Avvikelse: Det var smutsigt i kylar. Handtag till kylar och frysar, vred på stekbord med mera var smutsiga. Det var smutsigt i och kring diskmaskinen. Degmaskinen var smutsig.

RIA - HELA MÄNNISKAN I KRISTINEHAMN

Datum: 28 februari

Avvikelse: Ingen temperaturkontroll har gjorts i kylar och frysar sedan några veckor tillbaka.

Datum: 20 april

Avvikelse: Tidigare brister var åtgärdade.

STATT

Datum: 1 februari

Avvikelse: Det saknades takplattor på två ställen i köket. Detta medför en risk för att skadedjur kan ta sig in i lokalen och försvårar även städbarheten.

Flera fläktfilter var i behov av rengöring. Flera skärbrädor var mycket slitna, vilket försvårar rengöring och medför risk för tillväxt av bakterier. Duschhandtag i verksamheten var i behov av rengöring, alternativt byte ifall de inte går att få ren p g a slitage.

Flera handtag till kylar/frysar/skåp med mera var i behov av rengöring. Det var belamrat i den stora frysen, vilket försvårar rengöring, det var smutsigt på golvet i den stora frysen. Svartmögel förekom i silikonlisten i delikatesskylen. De skrapor och skrubborste som används till golvet var smutsiga.

STORA COOP

Datum: 3 mars

Avvikelse: Det förekom smuts och mögel i vissa av verksamhetens kylar och frysar, exempelvis i majoriteten av mejerikylarna samt i kylen där färska grönsaker förvaras.

I några av verksamhetens frysar har livsmedel staplats för högt. Detta medför att vissa livsmedel har en för hög temperatur. Exempelvis färdiglagad kyckling höll en temperatur på -15 till -10 grader och produkten "Pommes Chateau" höll en temp på cirka -3 grader.

På hyllan där bakprodukter finns i butiken fanns två produkter av märket Odense där bäst-före-datumet har passerats med flera månader. Det gäller produkterna "Choko Karamell" och "Rosa Perler".

STC TRAINING CLUB

Datum: 27 februari

Avvikelse: Verksamheten tar emot frysta matlådor. I dagsläget är det leverantören som kontrollerar temperaturen vid leverans. Det är viktigt att verksamheten själv kontrollerar temperaturen vid mottagning av frysvaror, med en termometer de själva kan testa att den mäter rätt. Detta eftersom verksamheten har ansvar för att kylkedjan hålls från att de tar emot frysvarorna, tills kunden köper dem.

THE PUB 27

Datum: 3 mars

Avvikelse: Verksamheten saknade anslag om hur kunden kan få information om allergener vid baren.

Mellan drinkarna lade verksamheten ner cocktailredskapen i diskhon där det var tänkt att tvätta händerna. Redskapen sköljdes mestadels ur med enbart vatten.

Skopan till isen förvarades i ismaskinen bland isen.

Personalen styr ner isen i drinkarna med händerna. Detta utan att ha tvättat händerna innan hantering av isen.

Personalen tvättade inte händerna mellan att ha hanterat kort och kontanter eller annat, tills att de gick tillbaka och hanterade drinkar, is eller andra oförpackade livsmedel.

Personalen i baren hade smycken på händerna.

TRE KRONOR

Datum: 24 april

Avvikelse: I menyn står det att vissa rätter innehåller Parmesanost. Enligt information på förpackningen som personalen visade är det inte parmesanost, utan lagrad hårdost.

VÄSTANÅS GÅRD

Datum: 8 mars

Avvikelse: På etiketten för Nästgård rapsolja stod att rapsoljan var nyttig, vilket är ett hälsopåstående som måste underbyggas med information för att kunna godkännas.

I näringsdeklarationen för Nästgårds rapsolja samt "kallpressad rapsolja från Västanås gård" står det "sockerart" angivet direkt efter kolhydrater. Det korrekta är "sockerarter" eller "varav sockerarter".

Datum: 20 mars

Avvikelser: Tidigare brister var åtgärdade.

Källa: Kristinehamns kommun

Inspektörerna: ”Smuts och matrester på golvet kan dra till sig skadedjur”Här är alla restauranger som fått bakläxa efter kommunens kontrollerDärför namnges restaurangernaOffentliga verksamheter som fick anmärkningar under 2022: ”Mycket svartmögel”

Artikeltaggar

GrönsakerKristinehamnKristinehamns kommunLivsmedelMatMat och dryck

Så här jobbar NKP med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.

Läs vidare