Hoppa till huvudinnehållet

INSÄNDARE: Centrumbyggnaden – kommunen vek ned sig

Publicerad:
Chilid groups bygge i kvarteret Tellus bakom Statt är det många som har synpunkter kring.
Chilid groups bygge i kvarteret Tellus bakom Statt är det många som har synpunkter kring. Foto: Magnus Carlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Kommunens planeringschefs förmåga att förhålla sig till kommunal lag.

Som kommuninnevånare känner man sig som att spela i en annan division när saker och ting kommer till sin spets. Skulle jag som fastighetsägare i kommunen bete mig på samma sätt som byggherren bakom stadshotellet gjort genom nämnda första husets resning, hade jag fått alla tänkbara "lampor" att blinka rött. Kommunen skulle aldrig acceptera något av mina förslag. Jag skulle blivit betraktad som oseriös. Som fastighetsägare i kommunen bryter man inte mot detaljplanen, densamma är en viljeyttring från kommunens beslutsfattare om hur man vill att kommunen skall utvecklas i framtiden.

Vad jag kan dra mig till minnes så har kommunfullmäktige tagit beslutet om densamma i det här området. I detaljplanen står det att "huset ska byggas på ett varsamt sätt med respekt till omgivningens kulturhistoria och andra byggnationer i närheten". Ett antal personer i kommunen har tillfrågats om den byggnad som rests stämmer överens med detaljplanen eller kanske, hur ser det ut. Svaret har genomgående blivit negativt, man tycker det ser för j ut. Instämmer, industribyggnad. Varför är inte detaljplanen ändrad om det är så att viljan från kommunens sida har ändrats?

Det vore lite mer klädsamt om vår planeringschef hade sagt som det är, vi vek ner oss på kommunen för allt som byggherren önskade då man visste att Kristinehamn som kommun har så låg attraktionskraft. Skulle man få något byggt på den här tomten så fick man "bita i det sura äpplet", och bara hålla med. Han har också mage att säga, "det fanns vissa saker som vi behövde åtgärda. Det var till exempel entrépartierna och fasaden mot gatan". Hur i herrans namn tycker han att det blev till det bättre och enligt detaljplanen? Dessutom hade också gavlarna ett helt annat utseende från början. Han tillägger också "De har ändå lyckats få ihop centrumbyggnaden som är ett krav i detaljplanen", men de andra kraven i detaljplanen "glömde man bort" från kommunens sida. Var är bygglovsavdelningen? Munkavle eller?

Tilläggas skall att hade inte det här huset för centrumändamål byggts så hade man blivit tvungen att bygga ett bullerplank längs gatan för att få bygga bostadshus längre in på tomten, och ett plank ville inte kommunen ha så då var det bara att bita i det beryktade äpplet. Det vore på sin plats om kommunala tjänstemän och övrig personal insåg att Kristinehamns kommun sitter i en mycket besvärlig situation, och erkänna det för kommuninnevånarna, låt manipulationerna utebli. Det skulle alla vinna på.

Lika inför lagen?

Kalle Alexandersson om nybygget bakom Statt: ”Nya fastigheter har mörka färger”Även nya byggnader kan målas i vackra färgerByggstopp och avhopp för fastighetsföretag: ”Lite rörigt just nu”Bo rasar över ny byggnad i centrum: ”Jag tycker den är ful”

Artikeltaggar

Bostad och byggenDetaljplanerKristinehamnKristinehamns kommun