Fastighetschefen svarar – skolorna är inte tomma

Publicerad:
Det är fortfarande oklart vad Presterudsgymnasiets gamla lokaler kommer att användas till i framtiden, den delen där det inte är undervisning fortfarande. Foto: Magnus Carlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar på insändare: Tomma skolor – vad händer med Jakobsberg, Hacklehem och Presterud?

Hej! Du har rätt i att det är stora lokalytor, men de är inte helt tomma.

Jakobsbergsskolan används till viss del av skolan. Där är eleverna på El- och energiprogrammet och lär sig sitt hantverk med att dra ledningar och koppla in i dosor och liknande. Skolan finns kvar enligt tidigare fattat politiskt beslut.

Inte heller Presterudsskolan är helt tömd av skolan utan även här pågår delar av undervisning för eleverna på Fordons- och transportprogrammet. De delar av lokalerna som står tomma utreds nu för att kunna användas av andra verksamheter.

Hacklehem inrymmer även den skolverksamhet förnärvarande. På sikt är det tänkt att tomten ska användas till annat och planavdelningen är precis i startgroparna med att titta på en framtida detaljplan för området.

Vänligen

Ylva Jonsson

Fastighetschef, tekniska förvaltningen

Tomma skolor – vad händer med Jakobsberg, Hacklehem och Presterud?

Artikeltaggar

DetaljplanerFordonJakobsbergPresterudPresterudsgymnasietSkola och utbildningSkolorUndervisning

Läs vidare