”Några ytterligare pengar sprätts inte iväg till politikerna”

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Nya kommunalråden; Lars Nilsson (S), Karin Ardefelt (S), Anders Ölmhult (C), Tommie Bodin (MP) och Anne-Marie Wallouch (V). Saknas gör Johannes Fransson (S).
Foto: Maria Andersson
Svar Icke Socialist 2.1.

Skribenten Icke Socialist 2.1 har tyvärr missat en viktig detalj innan pennan fattades. Den totala omfattningen av kommunalråd är mindre nu än med föregående majoritet. Förra majoriteten fördelade 220 procent kommunalrådsposter på tre personer, medan nya majoriteten fördelar 210 procent på sex personer.

Några ytterligare skattepengar sprätts således inte iväg till politikerna. Att fler personer i partierna som utgör majoriteten får möjlighet att ägna tid åt och ges möjlighet att vara delaktiga i att driva kommunen ser vi som en styrka.

Genom att bredda antalet personer och hålla en bra dialog mellan partierna i majoriteten ger vi bättre möjligheter till den demokratiska gången i respektive parti. Samarbete ger oss de bästa förutsättningarna att bli en framgångsrik kommun.

Majoriteten i Kristinehamn

S,C,V och MP.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.