Vindkraften kan inte klara våra elbehov

Insändare
PUBLICERAD:
Vindkraftverk utanför Bäckhammar.
Foto: Magnus Carlsson
Svar till Daniel Badman, Svensk Vindenergi:

Det är riktigt som du säger, Daniel Badman, att industrins klimatomställning väntas ge oss ett dubblerat elbehov inom 20 år. Hur vi ska kunna lösa denna ekvation med vindkraft är för oss en gåta. Lillgrund utanför Skåne, Sveriges största havsbaserade vindkraftsanläggning ger 4 % av den kapacitet Barsebäck gav.

Om vi ska öka elanvändningen så mycket som planeras kan man inte förlita sig enbart på vindkraft. Vindkraften är beroende av planerbar energi eftersom det inte blåser hela tiden. I norra Sverige har vi vattenkraften. I södra Sverige hade vi kärnkraften. Båda dessa kraftslag var fossilfria. Då flera kärnkraftsanläggningar i Sverige lagts ner, har det svenska energisystemet blivit dysfunktionellt, och vi har vid ett flertal tillfällen fått förlita oss till oljekraftverk. Skulle detta vara bra för miljön? Med den förda politiken har vi hittills inte sparat en enda CO2 molekyl. Om man sparar 20 TWh och inte exporterar 30 TWh, så har vi el tills alla de nya kärnkraftverken är på plats. Snabbt och billigt är vindkraftsbranschens paroll. Om detta gällt vägar och hus skulle vi ha enfiliga grusvägar och masonitehus.

Vad Sverige behöver, är mera planerbar produktion. Vindkraften hör som bekant inte dit. Den vettlösa utbyggnaden av vindkraften som förra regeringen är ansvarig för, har kraftigt bidragit till hutlösa elräkningar som skapar problem för enskildas ekonomi. Och när det blåser så producerar vindkraften så mycket att elpriserna pressas till extremt låga nivåer till följd av överproduktion, så att t o m vindkraftsägarna kräver bidrag för att fortsätta. Vi säger nej till mer vindkraft.

Vad gäller Kristinehamns kommun har kommunen sagt ja till fyra vindkraftsanläggningar, och någon mer finns det inte plats för. Tre av dessa anläggningar är uppförda och tagna i drift. För den fjärde finns inte plats i kraftnätet för att koppla på, så vi måste väl ändå säga att Kristinehamn har fyllt sin kvot.

Daniel Badman förordar en dialog med kommun och boende. Problemet som vi som eventuellt kommer att få vindkraftverk i närheten av våra bostäder upplever, är att vindkraftexploatören inte alls lyssnar på oss närboende när vi redovisar fakta om ljudpåverkan, sömnstörningar mm. De som fått vindkraftverk inpå knuten vittnar om att de endast får en ostörd natt när det är vindstilla.

För FSL i Ölme med 40 medlemmar

Ingrid Erlingson

Ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.