Konsten att föra väljarna bakom ljuset

Insändare
PUBLICERAD:
Statsminister Magdalena Andersson (S) får kritik i insändaren.
Foto: Sandra Österman
Magdalena Andersson och andra ministrar i regeringen, lägger i många avseenden över ansvaret för de stora problemen som råder i landet på någon annan. I valkampanjer säger hon att Socialdemokraterna ska gör Sverige bättre.

Under åtta år har Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet gjort Sverige på flera områden sämre.

Under de senaste mandatperioder har årlig indexuppräkning av koldioxid och energiskattesatser genomförts. Ett resultat av Miljöpartiets pådrivande i frågan.

Regeringen har med stöd av Miljö- och Centerpartiet, infört Europas högstareduktionskostnad på bränslepriserna. Den 1 august 2021 infördes reduktionsnivån av biodrivmedel i bensin med 6 procent och diesel 26 procent. Åren innan förfäktades att förorda fordon med energisnåla dieselmotor. Nu bestraffas dieselbilsägarna hårt.

I början av 90-talet beslutade socialdemokraterna, med centrens stöd, att införa moms på elskatten. Detta som ett led att öka statens inkomster.

När Stefan Löfven var Metall If:s ordförande underströk han han i ett inslag i Agenda att Sverige behöver kärnkraften. För att släppa fram Socialdemokraterna till taburetterna efter valet 2014, krävde Miljöpartiet bland annat att två reaktorer i Ringhals skulle stängas.

Vattenfall hade inga planer på att stänga dem utan reaktorerna skulle köras dess livslängd fullt ut. Vad gör Stefan Löfven som stadsminister 2016, jo han genomförde stängningen av Ringhals två reaktorer. Samtidigt höjdes ”effektskatten” kraftigt för kärnkraften. Mindre elproduktion i södra Sverige, idag dyrare el där.

Tidigare energiminister Anders Ygeman och nu senast; energiminister Khashayar Farmanbar, påstår att marknaden avstår från att bygga kärnkraftverk på grund av dålig lönsamhet. Sanningen är att regeringen sett till att göra den så olönsam till förmån för subventioner till vindkraften.

Några dagar i början av vecka 31 producerades elen av kärnkraften cirka 37 procent, vattenkraften 54 procent och vindkraften två till tre procent (Svenska kraftnät). Det var vindfattigt i landet. Hur vill socialdemokraterna få fram el när det inte blåser och kärnkraften är nedlagd? Mer insiktsfulla människor ser att kärnkraften i allra högsta grad behövs idag och framgent.

Farmanbar gör gång på gång uttalanden som inte äger sin riktighet. Har han överhuvudtaget talat om för svenska folket att vindkraften i landet till cirka 80 procent har utländska ägare. Att ett kinesiskt statligt kärnkraftsbolag, CGN, äger cirka 20 procent. Att svenska elkonsumenter får stå för deras anläggningskostnader. Att de utländska företagen varken betalar skatt eller vinst på den el som de producerar i Sverige.

Genom flera olika besluten som Socialdemokraterna tillsammans med stödpartier genomfört inom elenergiområdet och bränsleområdet, är nu den höga inflationen till stor del ett resultat av dessa beslut. Som grädde på moset höjer Riksbanken och bankerna räntorna. Magdalena Andersson med flera påstår, att det är Putins krig som ligger bakom inflationen. Det är att slå blå dunster i svenska folket.

Du som nu anser att det är till landets fromma att ministrar i olika sammanhang för ut budskap som saknar relevans och missleder väljarna, ja fortsätt att rösta på socialdemokraterna. Men klaga inte på de höga priserna på mat, el, bensin, diesel mm och höga räntor. Socialdemokraterna har genom olika beslut bäddat för det som nu råder i landet Sverige.

Icke socialist 2.0

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.