Svar till Avo Tuulik om Nordic Paper och avloppstub

Insändare
PUBLICERAD:
Insändardebatten om Bäckhammars bruks fortsätter.
Foto: Sofia Telby
Du behöver läsa på en del om fakta och hur det fungerar.

Nej – Kolstrandsviken lagrar inga utsläpp från Bäckhammar och fungerar inte som ett filter.

Nej – NP har inte tilldömts att ”sanera” Visman och Kolstrandsviken. Märk att det även är emissioner till Visman från två kommunala reningsverk samt från Björneborgs bruk.

Historiskt fanns även flera kvarnar som under årtionden sysslade med kvicksilverbetning av utsäde.

Nej – kommunen är inte skyldiga att ta vattenprov. Det är tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen som tillser detta i gällande kontrollprogram.

Ja – man vet exakt vart utsläppen från en tub tar vägen. Det följer den ström som redan idag har gått där i tusentals år.

Du skriver att en del utsläpp kommer att gå till Revsand/Brattsand vid ostliga vindar.

Så är aldrig fallet. Vattnet i Vänern rinner inte norrut, och inte heller vid västliga vindar kommer vattenemission på ett djup på tjugo meter eller mer att påverkas av vindriktning vid ytan.

Ja – vattenemissionerna från de värmländska bruken når redan idag vattenverken längs Göta älv. Utan att påverka verken, och utan att ge sämre dricksvatten till konsumenterna. En avloppstub till Vänern från NP Bäckhammar påverkar inte alls mängden ”utsläpp” till Vänern. Det är samma mängd, eller mindre, som redan idag går till Göta älv.

Som du kanske förstår kan man heller inte juridiskt döma en enda industri till nollutsläpp, när det inte finns någon annan som har den emissionsnivån, och där det tekniskt inte ens är möjligt.

Var glad åt att den värmländska skogsindustrin tar oss en god bit ut ur plastberoendet och skapar nya recirkulärbara produkter och förpackningar som är miljön till stor nytta.

Sakägaren (precis som du)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.