Kristinehamn kan bättre

Insändare
PUBLICERAD:
Socialdemokraterna skriver en insändare inför höstens val.
Foto: Madeleine Sandström
Vi socialdemokrater i Kristinehamn vill skapa ett samhälle med lika möjligheter för alla att förverkliga sina drömmar. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är målet med vår politik.

Vi vill förbättra resultaten i skolan, minska arbetslösheten och öka tryggheten i vården och äldreomsorgen. För oss är landsbygden lika viktig som centralorten.

Vi vill göra Kristinehamn till en kommun med långsiktig och hållbar utveckling. Vår kommun ska vara en attraktiv kommun för människor som bor här, för de som vill flytta hit och för de som vill turista här. Trygghet och god miljö ger livskvalitet, genom bra bostäder, närhet till service och natur och ett stort utbud av kultur och fritidsaktiviteter. Kulturen är berikande för samhället och en viktig del av välfärden.

Näringslivet i Kristinehamn ska känna att kommunen är en aktör att lita på, så att företagen vill anställa och satsa på nya jobb. Kristinehamn är en kommun i ständig utveckling. Här utvecklas nya spännande företag och investeringar sker i företag som är ledande i Sverige.

Vi vill vara i framkant när det gäller integration och inkludering genom att kommunen och andra arbetsgivare ska bli bättre på att anställa utrikesfödda och funktionsnedsatta.

Vi vill satsa på miljön genom att bl.a. göra det billigare att åka buss, genom tillgänglig kollektivtrafik och genom satsningar på gång - och cykelvägar. Vi vill även satsa på energioptimering med fler solpaneler.

Våra prioriteringar är tydliga: Jobb och tillväxt, skola och välfärd. Mindre klasser och fungerande vård är viktigare än skattesänkningar.

Socialdemokraterna Kristinehamn

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.