Insändarsvar: ”Därför litar jag inte på experterna”

Insändare
PUBLICERAD:
Debatten om avloppstuben från Bäckhammars bruk går vidare.
Foto: Sofia Telby
Rena Avloppet replikerar till Schrödingers katt och Sakägaren.

De enda ”experter” som yttrat sig angående Nordic Papers avloppstub är de som finns på Länsstyrelsen Värmland. Dessa ”experter” som också är tillsyningsmän har bara fokus på att den nya avloppstuben till Brattsand från Nordic Paper är ett bättre alternativ för Visman, vilket är helt sant. Men en avlopptub rätt ut i Vänern är bara att byta plats på grundproblemet. Länsstyrelsen har enligt mig under decennier helt misslyckats som tillsyningsmyndighet och sett mellan fingrarna på utsläppen från våra pappersbruk och massabruk i norra Vänern. Länsstyrelsen får gärna svara på om de är nöjda med sin insats när det kommer till miljögifter och tungmetaller ut i Vänern från dessa? Detta att vi inte bör äta fisk från Vänern enligt Livsmedelsverket kände för övrigt ”experten” som skrivit yttrandet från Länsstyrelsen inte till!

Landshövdingen, som chef för länsstyrelsen, får gärna förklara varför han är med och hjälper de kinesiska storägarna att börsintroducera Nordic Paper? Ökar detta tilliten för era yttranden och som tillsyningsmyndighet? När Nordic Paper och andra bruk gör jättestora utsläpp i samband med uppstart blir påföljden som högst ett litet ”ajabaja” från er på länsstyrelsen. Därför är min tillit till experterna på länsstyrelsen mycket låg.

Nordic Paper har ju genom sina utsläpp själva orsakat brist på tillit. När de dessutom inte orkar förklara och svara på varför de inte kan återvinna eller ta vara på energin i sitt eget avloppsvatten så minskar ju förtroendet än mer. För era konkurrenter klarar bevisligen av detta att återvinna sitt eget avloppsvatten genom att exempelvis bygga kylvattentorn. Man behöver inte lida med Nordic Paper för våra myndigheter kommer att godkänna denna avlopptub trots att denna kommer att släppa ut tonvis med avfall per dygn och tusan vet vad som kommer ut när de har uppstartsproblem.

Och så en kort replik till Sakägaren angående ”Fake news om Bäckhammar”:

Sakägaren sprider tyvärr själv fake news om vad som står i mina insändare eller så läser hen slarvigt.

Jag, Rena Avloppet, skriver faktiskt att Nordic Paper kommer att pumpa ut 35 500 kubikmeter 35–50 gradigt varmt avloppsvatten per dygn. Enstaka varma sommardagar kan det inte uteslutas att vattnet som pumpas kan bli 50 grader. Likaså jämför jag den energi som Bäckhammars bruk producerar och vill kyla bort per år med vad de 31 vindkraftverken beräknas producera per år. Jag pratar inte toppeffekt. Det är väldigt mycket energi som Nordic Papper vill kyla bort, en energimängd som Visman aldrig kan klara att ta emot om den inte först kyls ner.

När det gäller Sakägarens teorier om att Klarälvens vatten passerar just utanför de grunda vikarna utanför Revsand och Brattsand och att Hammaröborna ska vara allmänt rädda för legionella. Dessa ”fakta” kan nog starkt ifrågasättas. För att undvika fake news vore det ju trevligt om den verkliga sakägaren, Nordic Paper, själva bemötte våra insändare med svar och fakta. Till dess uppmanar jag alla, inklusive Sakägaren, att begära ut hela Nordic Papers ansökan via Kristinehamns kommun eller Vänersborgs Tingsrätt, Mål M 3612-20, och själva läsa på fakta. Det är tyvärr många bilagor att läsa in.

Rena Avloppet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.