Eric Hesselius blev utan svar i budgetdebatt

Publicerad:
Trots upprepade försök fick inte Eric Hesselius (L) svar på frågan vad Centerpartiet vill att nämnden för arbete, kompetens och välfärd ska sluta jobba med. Foto: Skärmdump

Det blev ett beslut om budget till slut. Tisdagens debatt i kommunfullmäktige drog ut på tiden, men till slut fick kommunstyrelsens förslag gehör. Och de som var mest oense var Eric Hesselius (L) och Jane Larsson (C).

Den styrande minoriteten gjorde i samband med kommunstyrelsens möte upp om budgeten. Det totala budgetutrymmet i form av skatter och generella bidrag uppgår till drygt 1,6 miljarder kronor. Resultatmålet är satt till 1,5 procent, men där råder stor osäkerhet med tanke på den skenande inflationen.

Investeringsbudgeten uppgår till 242 miljoner kronor och innefattar bland annat satsningar på reningsverket, ny curlinghall, upprustning av flera gymnastikhallar och hamnen. Dessutom ingår reinvesteringar i fastigheter, trafik och gator med cirka 40 miljoner kronor.

Men om detta handlade inte debatten i kommunfullmäktige.

Samtliga partier var ense om de stora dragen i budgeten. Skillnaderna låg i punkterna tre och fyra, det vill säga nämndernas driftsbudget respektive det ofördelade utrymmet på 8,1 miljoner kronor som kan fördelas vid ett senare tillfälle.

Övriga förslag

Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet kom samtliga med egna budgetförslag, vilka de argumenterade för.

Sverigedemokraterna ville ha in en årlig underhållspeng för bojorten i storleksordningen 800 000 kronor och ytterligare två specialpedagoger inom skolan. Vidare omfattar deras förslag en extra person i utryckningsstyrkan hos brandkåren, 500 000 kronor till en halvtidstjänst som handikappkonsulent, 2,5 miljoner till vård och omsorg samt 380 000 kronor till landsbygdsutveckling.

Vänsterpartiet yrkade på 20 miljoner extra till skolan.

Centerpartiet ville också se mer pengar till skolan, men inte riktigt lika mycket. De nöjde sig med 15 miljoner kronor extra. Nämnden för stöd, vård och omsorg, SVO, föreslogs få ett tillskott på 1,5 miljoner kronor, kulturen en halv miljon och tekniska nämnden 2,1 miljoner kronor.

Jane Larsson (C) argumenterade för mer pengar till skolan när hon presenterade partiets förslag till budget.
Jane Larsson (C) argumenterade för mer pengar till skolan när hon presenterade partiets förslag till budget. Foto: Skärmdump

Därmed var debatten igång. Eric Hesselius (L) frågade Jane Larsson (C) vilken verksamhet nämnden för arbete, kompetens och välfärd, AKV, skulle upphöra med. Centerns förslag innehåller också en bantning av AKV:s ekonomi med elva miljoner kronor, något Jane Larsson glömde nämna i sitt anförande.

– Vi bantar inte AKV:s budget. Vi tar pengarna från det extraanslag på 55 miljoner kronor som nämnden har fått, replikerade Jane Larsson.

Lämnades svarslös

Eric Hesselius noterade att han inte fick något svar på sin fråga – han kom att upprepa frågan åtminstone fem gånger under debatten. Samma fråga ställdes av Marie Oudin (M) och två gånger av Jan-Björn Jenssen (KD).

Jane Larsson tyckte att det var skrämselpolitik från Eric Hesselius sida att börja tala om att vara tvungen att säga upp på grund av de saknade elva miljonerna:

– Jag tror inte att ni behöver säga upp någon. Du har ju själv sagt i tidningen att ni ska klara er budget.

Du har ju själv sagt i tidningen att ni ska klara er budget.
Jane Larsson (C)

Hon tyckte det var raljant av Eric Hesslius att hela tiden flytta fokus från den egna nämnden för att istället tala om vad skolnämnden ska göra. Hon menade att AKV borde se över sitt arbetssätt.

– Jag vet inte om Jane Larsson har missat att vi har genomfört en stor omorganisation av hela vårt sociala arbete inom kommunen. Och varför gjorde vi det? Jo, för att vi kom fram till att vi inte kunde fortsätta arbeta så som vi gjorde tidigare, svarade Eric Hesselius.

Marie Oudin tyckte att det var raljant från Jane Larsson sida att ställa nämnder mot varandra i diskussionen, särskilt som AKV inte ens har varit verksam i ett helt år.

Monica Gustavsson och Marianne Cordes (båda C) var också uppe i talarstolen och argumenterade för mer pengar till skolan.

Skillnad som ökat

Monica Gustavsson hade dessutom jämfört budget 2018 med 2023. Skillnaden mellan dåvarande socialnämndens och skolnämndens budget 2018 var 60 miljoner kronor. I det liggande budgetförslaget är skillnaden 150 miljoner kronor, om man slår ihop AKV och SVO vid en jämförelse med skolnämnden.

Jan-Björn Jenssen gjorde sitt första framträdande i talarstolen någonsin och sammanfattade debatten med orden ”mycket pajkastning”.

Lars Nilsson (S) betonade vikten av samverkan:

– Det är ändå en och samma kommun. Vad vi borde göra är att samverka mellan nämnderna, inte ställa dem emot varandra.

En synpunkt som flera ledamöter delade.

Efter avslutad debatt följde votering kring de båda punkter det rådde oenighet omkring i budgeten. Beslutet mynnade ut i att kommunstyrelsens förslag vann gehör.

Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot besluten till förmån för de egna förslaget.

Övriga 13 punkter i budgeten togs med acklamation, det vill säga en enig församling.

Artikeltaggar

CenterpartietEric HesseliusJane LarssonKommunfullmäktigeKristinehamnLiberalernaPolitik

Så här jobbar NKP med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.

Läs vidare