Vi fokuserar på individens möjligheter

Insändare
PUBLICERAD:
Kommunalrådet Eric Hesselius svarar Lars Nilsson.
Foto: Magnus Carlsson
Svar till Lars Nilsson (s).

Under den nuvarande mandatperioden har vi genomfört den största organisationsförändring av det sociala arbetet som någonsin genomförts i vår kommun. Förändringen har inneburit att utmaningarna med volymökningen av sociala insatser har förts fram i ljuset och nu märker vi äntligen att de åtgärder som hittills är genomförda börjar ge effekt då kostnadsvolymen börjar minska.

Jag har varit noga med att påpeka att AKVs utmaningar inte på något sätt är lösta, vi vet att vi måste fortsätta att jobba hårt med att få fler personer i arbete, minska det ekonomiska biståndet, fortsätta med kulturförändringen i förvaltningen och minska behovet av placeringar.

Att som Nilsson påstå att det är socialdemokratisk politik som nu förs i nämnden är helt enkelt inte sant. Tvärtom så har omorganisationen av det sociala arbetet inneburit att vi äntligen lämnad en destruktiv politik med ständig utbyggnad av arbetsmarknadsprojekt som till synes fokuserat mer på att deltagarna ska ha en daglig sysselsättning istället för att komma till egen försörjning och som inte sällan inneburit en inlåsningseffekt för deltagarna. Nu fokuserar vi istället på individens möjlighet att genom stegförflyttning lämna kommunens insatser och komma till självförsörjning. Vi arbetar med förebyggande insatser på hemmaplan med bland annat utökat familjestöd för att i möjligaste mån minska behovet av placeringar.

Ja, ökningen av kostnadsvolymen för det sociala arbetet är oroväckande hög men att påstå att utmaningen uppkommit under den här mandatperioden stämmer inte. Kommunen har under många år brottats med ökade kostnader för sin sociala verksamhet, skillnaden är att vi på allvar tagit tag i problemet.

Det gör mig väldigt orolig att Nilsson nu vill skicka detta omställningsarbete i papperskorgen och återgå till det som var när verkligheten ser ut som den gör.

Eric Hesselius (L), ordförande AKV

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.