Förskollärare rasar: ”Barngrupperna är för stora”

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Förskollärarna vill komma i kontakt med politiken för att få en bättre arbetssituation för sig och barnen.
Foto: NTB
Till kommunens politiker och svar till Anne-Marie Wallouch och Marie Oudin.

Vi läste i NKP den 3 maj 2022 att Anne-Marie Wallouchs motion om minskade barngrupper föreslogs att avslås, och att Marie Oudin svarat att det skulle bli stora kostnader för att genomföra motionen. Man skulle behöva anställa fler pedagoger, vilket genererar ökade personalkostnader, och att man skulle behöva bygga fler förskolor.

2013 fick Kristdemokraterna igenom en motion om mindre barngrupper, den har ännu inte uppfyllts. Vi och våra kollegor förstår att det kan vara svårt att få pengarna i en kommuns budget att räcka till allt som kommuninnevånarna önskar, men om något beslutas ska man göra en plan för hur det ska kunna genomföras och arbeta mot det målet. Detta är något som vi som arbetar inom förskolan saknar och känner oss frustrerade över.

Vi är tre engagerade förskollärare som bildade en grupp för att berätta om vår arbetssituation och våra förutsättningar för att bedriva undervisning och utbildning.

• Barnen är många och fler barn har behov av särskilt stöd. Pedagogerna saknar ofta utbildning eller kompetens, hjälpmedel eller andra verktyg för att stötta barnen i deras utveckling och lärande.

• Vi har fått ett ökat utbildningsansvar men inte mer resurser eller tid till planering, genomförande, efterarbete, dokumentation och analys.

• Alla kringuppgifter upptar stor del av vår arbetstid.

• Vår yrkeskår har en utav de högsta sjukskrivningstalen enligt Försäkringskassan.

• Många utbildade flyr yrket på grund av de dåliga förutsättningarna, och det finns få utbildade vikarier att tillgå.

• Vi är lågt avlönade i förhållande till det arbete vi utför och det ansvar och utbildningsuppdrag vi har.

• Forskning visar att små barn inte mår bra av för många kontakter och av att vistas i stora barngrupper. Hjärnan går på högvarv för att bearbeta alla intryck och detta leder till att barnen utsätts för stress. Allt fler barn har ont i magen och i huvudet, gråter, har svårt att koncentrera sig, är oroliga, passiva eller aggressiva, detta tyder på stress, vilket läkare på barnmottagningar kan intyga. Att insatser sätts in i ett tidigt skede kan vara avgörande för ett barns självkänsla och möjlighet till en utveckling i positiv riktning.

Vi har fört samtal och diskussioner tillsammans med skolnämnden vid två tillfällen och haft mejlkonversation om bland annat dessa punkter, där de säger att de förstår och att förändringar måste ske. Vi har visat på vad som står i forskning, lagar, styrdokument och artiklar till skolnämnden, att barnen och pedagogerna inte mår bra under rådande förutsättningar. Skolledningen har fått ta del av våra möten och i nuläget är det inte klart hur vi ska fortsätta våra möten.

Vi vill komma i kontakt med er politiker i kommunstyrelsen för att jobba för en bättre förskola i Kristinehamn för alla barn och pedagoger.

Fia, Maud och Susanne

Förskollärare i förskolan

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.