Är det rätt att få fullt betalt när man sover?

Insändare
PUBLICERAD:
Chef i annan kommun ger sig in i debatten om nya avtalet inom omsorgen.
Foto: MIKAEL ANDERSSON / TT
Jag tycker att det är dags att sanningen kommer fram om varför arbetsgivaren inför bilaga J för personal inom funktionsstöd. Det beror på att personal sover hela nätterna och har jour.

Bilaga J införs om det är möjligt att sova de flesta nätter utan att bli störd. De gånger det händer något och personalen behöver gå upp och jobba får de ersättning för det. Vilka andra yrkesgrupper som har jour får fullt betalt när de sover? Ingen. I Kristinehamns-Posten har det inte beskrivits tillräckligt utifrån arbetsgivarens sida varför bilaga J införs och det är viktig information för skattebetalarna i Kristinehamn. Jag som skattebetalare tycker att kommunen ska hushålla med pengarna och inte betala full lön till personal som sover på jobbet. Jag tycker att de ska ersättas som andra yrkesgrupper som har jourtid. Det är bara personalens och Kommunals åsikt som beskrivits och de kan inte se det här klart med opartiska ögon utan det gnälls över att det blir sämre att inte få sova med full lön.

Det finns många yrkesgrupper som har jourersättning när de sover i tjänsten, så varför ska inte personal inom funktionsstöd kunna ha det också? Är det rätt att en yrkesgrupp som sover hela natten får fullt betalt av skattebetalarnas pengar? Tycker övrig nattpersonal som är vaken och jobbar hela sitt arbetspass att det är rätt att kollegor inom en annan del av kommunen ligger och sover och får fullt betalt?

Det står i Kristinehamns-Posten att personalen får sänkt lön. Som jag tolkat information i tidningen så är det ingen som tvingas gå ner i sysselsättningsgrad vilket innebär att månadslönen är samma. Det som skiljer är ersättning för obekväm arbetstid på natten. Så någon lönesänkning blir det inte då månadslönen är samma. Ersättning för obekväm arbetstid kan variera beroende på hur ett schema ser ut och det är ingen garanti att ett schema ser likadant ut hela tiden eftersom det ska förändras beroende på verksamhetens behov och kundernas behov.

Jag jobbar som chef i en annan kommun och jobbade för att bilaga J skulle införas för flera år sedan. Det är mitt ansvar som chef att se alla olika delar i verksamheten och jag får inte blunda för något som kan ge en bättre ekonomi. Så jag kan tycka att det tagit för lång tid innan tjänstemän och politiker här i kommunen vaknade till och såg möjligheten i att införa bilaga J.

Chef i annan kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.