L: Inrätta kommunal kulturfond

Insändare
PUBLICERAD:
Eric Hesselius och Maud Sandström tycker till om kulturpolitiken.
Foto: John Persson
Konst på våra gator och torg berikar vår kommun, den väcker frågor och nyfikenhet och ger oss perspektiv i vardagen. Vår uppgift som politiker är inte att styra kulturen, utan att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga uttrycket. Därför är det viktigt att vi avsätter resurser till nya konstnärliga investeringar i vårt offentliga rum så att vi får fler skulpturer, fontäner och installationer i Kristinehamn.

Att kommunens ekonomi är ansträngd kan inte ha undgått någon och eftersom vi är allt färre som ska betala för fler måste vi ständigt jobba med att effektivisera våra verksamheter. Samtidigt har kommunen under flera år visat på ett positivt ekonomiskt resultat i slutet på året. Detta beror på gjorda effektiviseringar, ändrade skatteprognoser under året men också till stor del på engångspengar från staten och därför inte pengar vi kan använda till de löpande kostnaderna i våra förvaltningar.

För att säkerställa att kommunen långsiktigt kan investera i kulturell utsmyckning föreslår vi att en liten del av kommunens eventuella positiva resultat ska öronmärkas till konst i det offentliga rummet, detta ska ske ansvarsfullt och bedömas efter kommunens årliga resultat. Över tid kommer fonden växa och pengar till framtida investering vara säkrade. Vi vill ge kulturnämnden i uppdrag att ta fram en långsiktig investeringsplan för hur fondens pengar ska användas.

Eric Hesselius (L)

Maud Sandström (L)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.