Kommunen sänker lönen för de anställda i omsorgen

Insändare
PUBLICERAD:
Nytt avtal betyder mindre pengar i plånboken.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Den styrande borgerliga majoriteten i socialnämnden med stöd av Sverigedemokraterna beslutade redan hösten 2020 att sänka lönerna för ett 60-tal anställda inom funktionsstöd. I sin besparingsiver beslutades att ett äldre avtal avseende nattarbete skulle bytas mot ett med sämre villkor och ersättningar. Ingen konsekvensanalys gjordes eller återkoppling till nämnden

Ändringen innebär att ersättningar vid nattarbete halveras och antalet betalda timmar minskas. Dessa timmar ska läggas ut på dagtid i stället. Löneminskningen blir cirka 1 800 kronor per månad, men minskar till cirka 800, om man jobbar en extra dag i månaden. Minskningen innebär även lägre pension.

Ett antal överläggningar mellan Kommunalfacket och kommunen, i syfte att motverka försämringar vid övergången till det nya avtalet, har varit resultatlösa. Nu kommer kommun ensidigt att säga upp tidigare avtal som löper ut om tre månader. Därefter kommer de anställda att få sänkt månadslön samt arbeta en extra dag i månaden.

Att försämra arbetsvillkoren och minska lönerna måste vara helt fel väg att gå, när det redan i dag är svårt att få tag på ny personal och vikarier. Även de redan anställda kan komma att ompröva om de har rätt arbetsgivare eller söka sig vidare.

Krister Nyström ordförande, LO:s Socialdemokratiska förening

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.