Nu är det nog

Insändare
PUBLICERAD:
"Barnen vill inte gå till skolan" så lyder rubriken i en kort artikel i NKP, ett av dessa barn är mitt barn. Ett barn som har mobbats, trakasserats och utsatts för hot under 4-5 års tid. Nu sätter vi vårdnadshavare stopp för detta. Vi har nu via ombud fått hjälp för att försöka hantera detta trauma vårt barn under lång tid utsatts för.

Vi har inte lyssnats på under alla möten, vi har anmält, vi har talat om hur det ligger till. Nu är det nog. Vårt ombud har i månader försökt kommunicera med skolledning, skolchef och ansvarig skolnämnd. Försökt att för vårt barns bästa få till distans och hemundervisning för att vårt barn ska få sin rätt till kunskapsinhämtning tillgodosedd.

Men istället för att lösa situationen på ett bra sätt för vårt barns bästa, valde ansvarig skolnämnd och skolchef en annan väg. Som vårdnadshavare anser jag skolchefs och skolnämnds agerande kriminellt och skolchefs agerande och hantering runt detta har skadat vårt barn. Nu har vi valt en annan väg, nu är det slut på möten som inte lett någonstans, för vårt barn skyddar och värnar vi.

Jag söker också via denna insändare kontakt med det andra barnets vårdnadshavare som verkar ha liknade problem utifrån de få rader som går att läsa runt detta i NKP.

Pappa till mobbat barn

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.