Ekonomi viktigare än barnen?

Insändare
PUBLICERAD:
Eira är inte längre en förskola utan ska bli korttidsboende. Genre. Genrebild.
Foto: Sandra Österman
Svar på insändare från Sonja Höglund angående korttidsboende.

Hur tänker politiker? Ofta mer på ekonomi än målgruppens behov. Målgruppen som berörs av beslut är barn och unga i skolåldern med funktionsvariation. De har behov av miljöombyte, träffa andra kompisar och familjen kan behöva avlastning. Idag finns minst tre ansökningar om korttidsboende som legat stilla länge på grund av resursbrist. Finns säkert fler som inte sökt eller åker till annan kommun. Varför inte tillgodose behovet i vår kommun?

Vi har nu en lokal i tidigare förskolan Eira. Inget nybygge behövs. Pengar till ombyggnad finns sen länge anslagna. Saknas - pengar till drift på cirka fem miljoner per år.

Nu har 6 av 7 ledamöter i nämnden för stöd, vård och omsorg beslutat att ge tekniska nämnden i uppdrag att påbörja ombyggnaden som tar cirka 10 månader.

Underförstått i beslut finns en tro på att kloka politiker i budgetarbetet för 2023 anslår de pengar som behövs för driften. Om inte annat den nya majoriteten efter höstens val.

Bo Anderson, vice ordförande

Nämnden för stöd, vård och omsorg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.