Förening vill stoppa vindkraft - vädjar på nytt till kommunen om veto

Insändare
PUBLICERAD:
Föreningen för landsskapsskydd i Ölme vill att kommunen använder sig veto mot vindkraftparken i Ölme.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Öppet brev till kommunfullmäktigeledamöterna i Kristinehamn.

Redan innan Kristinehamns kommunfullmäktige hade sagt ja till vindkraftsanläggningen i Ölme i maj förra året hade Svenska Kraftnät annonserat att det värmländska kraftnätet inte förrän tidigast 2030 skulle ha kapacitet att koppla in ytterligare större sol- eller vindkraftsanläggningar. Trots det röstade kommunfullmäktige ja till anläggningen och trots det sa mark- och miljödomstolen i januari ja till anläggningen.

Som en följd av detta kommer nu Ellevio enbart för de 11 återstående vindkraftverken i Ölme att bygga en tillfällig 35 km lång högspänningsledning mellan Ölme och Degerfors. Ledningen innebär stora ingrepp i befintlig natur med minst 40 meter breda gator genom skogen. Boende runt vindkraftsområdet i Ölme vid Lämås, Skinnerud, Lerdala och Benneberg kommer beroende på alternativ dragning att drabbas. Likaså kommer ledningen att dras alternativt förbi Älvbron, golfbanan, Hultet och Sättrastugan eller gokartbanan och fornborgen vid Östervik. Den kommer också nära bostadsområden i Kristinehamn och Degerfors. I området runt vindkraftsanläggningen finns rikligt med tjäder, varför vi även fortsättningsvis kräver att mark- och miljööverdomstolen ska säga nej till hela vindkraftsprojektet. Väster och söder om området samt också i Varnans dalgång, där högspänningsledningen ska dras, växer den utrotningshotade bombmurklan, som är mycket känslig för avverkning, även det en anledning att inte anlägga vindkraftverk.

Luftkablar stjäl en stor yta från en skogsfastighet. Markägare i Sörmland, Västmanland och Uppland har protesterat mot nya luftledningar. Av den 35 km långa ledningen kommer drygt hälften, att dras genom skog. Skogsmarken utgör enligt Ellevios alternativ 1 en yta av cirka 76 hektar, vilket är likvärdigt med 76 fotbollsplaner eller innehåller skogsråvara för cirka 350 timmerbilar.

Högspänningsledningen kan enligt Ellevio komma att kosta uppemot 150 miljoner kronor och tidigast ställas klar till 2025. Således en tillfällig ledning att användas i cirka fem år om Svenska Kraftnät enligt plan har lyckats förstärka nätet till 2030. Eolus Vind AB kommer att betala anslutningsavgiften, pengar som i förlängningen kommer att hamna på våra elräkningar.

Vi anser att Eolus Vind AB medvetet misslett boende, Kristinehamns kommun, Degerfors kommun och mark- och miljödomstolen genom att inte inför beslutet i Kristinehamns kommunfullmäktige och målet i mark- och miljödomstolen redovisa detta stora projekt, som de 11 vindkraftverken i Ölme drar med sig.

Vi kräver att ledamöterna i kommunfullmäktige sätter sig in i och reagerar på detta onödiga projekt med intrång i natur och bostadsområden. Fullmäktige kan fortfarande utnyttja sitt kommunala veto och säga nej till vindkraftsanläggningen.

Ellevio håller samråd om högspänningsledningen i Kristinehamns hembygdsgård den 26 april. Vi uppmanar politiker och allmänhet att komma till samrådet för information om projektet.

För FSL i Ölme

Ingrid Erlingson, ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.