Frukost kräver inget politiskt beslut

Insändare
PUBLICERAD:
Skolfrukost har debatterats hos NKP:
Foto: Janerik Henriksson / TT
Svar till: Anders Höglund - Skolfrukost: Finns ett giltigt beslut?

Frågan om frukost i skolan är stor. Det finns forskning som visar att en av tre elever inte äter en ordentlig frukost. Det har bland annat prövats i ett projekt mellan Botkyrka kommun och Arla. Projektet pågick under februari till maj 2018. Samtidigt gjorde Kantar- SIFO uppföljningar som visade att 50 procent av eleverna upplevde en lugnare klassrumsmiljö och 51 procent av lärarna upplevde att eleverna hade god koncentration, jämfört med 36 procent innan projektet.

Politiskt väcktes förslaget om ett försök att servera frukost på en av våra 7-9 skolor, i skolnämnden under maj 2021. Förslaget var ett av flera som en enig skolnämnd skickade vidare till kommunstyrelsen för att besluta om när välfärdspengar skulle fördelas. Kommunstyrelsen beslutade att bevilja skolnämnden ett extra anslag om 3 miljoner kronor riktade mot grundskolan, utan vidare begränsningar. Det var även det beslutet som kommunfullmäktige tog under hösten 2021.

Som skolchef är verkställighet inom budget mitt ansvar, så för att starta ett projekt att servera frukost krävs inget politiskt beslut. Däremot informerade jag skolnämnden, under mötet 21 mars, om att projektet hade påbörjats. Det var den informationen som togs till handlingarna och inte ett beslut om att servera frukost.

När projektet avslutats kommer det utvärderas. Om utvärderingen resulterar i en önskan om att permanenta insatsen med frukost, kommer det då krävas ett politiskt beslut i skolnämnden.

Jonas Bergman Wallin, skolchef i Kristinehamns kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.