Moderaterna: Bygg mer i färg!

Insändare
PUBLICERAD:
Moderaterna vill se mer färg i nybyggnationen i Kristinehamn.
Foto: Magnus Carlsson
Det går att förena tradition och nytänkande inom stadsplanering och byggande – inför en arkitekturstrategi!

Idag uppförs nya byggnader och anläggningar i Kristinehamns kommun. Det är tecken på att det finns en tro hos byggherrar att staden och kommunen är intressant att investera i.

Kristinehamn är inte bara fina gamla byggnader med ett mer eller mindre uppenbart underhållsbehov. Här finns byggnader från i stort sett de flesta byggnadsstilar under de senaste 200 åren. Byggnader uppförda de senaste 50-60 åren är oftast mindre älskade men kan vara nog så intressanta, användbara och välutformade. Tyvärr har en hel del byggnader förvanskats även i vår stad i välmenande syften, till exempel genom tilläggsisolering, fönsterbyten och ombyggda tak, (platta tak anses vara bekymmersamma på grund av vatteninträngning).

Det som byggs idag måste hålla hög arkitektonisk kvalitet. Det gör det inte alltid. Ett exempel på det är när nya byggnader ges en helt färglös färgsättning; de är vita eller ljusgrå. Om än funktionella och energisnåla har vi alla stor glädje av att ny bebyggelse uppförs med mer arkitektonisk medvetenhet. Eftersom det trots allt är relativt låg nyproduktion här i jämförelse med till exempel Karlstad och Örebro är det extra viktigt att det som byggs här håller hög utformningsmässig kvalitet, eftersom det får mycket större omgivnings- och långtidspåverkan när det byggs i en mindre omfattning. Och en mer intressant färgsättning är inte kostnadsdrivande, om det nu är något man är rädd för att ta upp för dialog i plan- och bygglovssammanhang.

Kommunfullmäktige har nyligen tagit beslut om att ett aktuellt kulturmiljöprogram ska tas fram för Kristinehamn. Det är bra. Här ligger vi redan efter bland annat närliggande Degerfors och Karlskoga, men hellre sent än aldrig.

Det är viktigt att förstå sin historia för att kunna utvecklas i sin samtid. Och ta rätt mått och steg för att möta framtiden.

Vi upplever att när nu fastigheter i centrala Kristinehamn planläggs för bland annat bostäder, vilket är positivt, så är den arkitektoniska ambitionen låg eller i bästa fall oformulerad. Om nya och befintliga byggherrar som ska bygga nytt möter kommunala företrädare i Kristinehamns kommun, som det allmännas dialogpart, som betonar vikten av god arkitektur är mycket vunnet. I begreppet arkitektur inbegripes även befintliga kulturhistoriska värden i bebyggelsen, parker och promenadstråk längs vatten samt ny och befintlig offentlig konst i staden.

När det gäller ny konst är det kanske inte stenbumlingar och reparerade byster av politiska personer som förnyar och skapar intressanta konstupplevelser i det offentliga rummet, utan ny konst som skapar riktiga upplevelsevärden, precis som ny och samtida arkitektur har alla möjligheter att göra.

Om det offentliga visar lite självförtroende och stolthet över sin kommun och sina tätorter är det så mycket sannolikare att våra byggherrar känner sig manade och inställda på att skapa värden som långsiktigt gör vår stad intressant för fler Kristinehamnsbor och fler besökare.

Moderaterna i Kristinehamn föreslår därför att det tas fram en arkitekturstrategi för planering och byggande i Kristinehamns kommun.

Henrik Sjöberg (M)

Marie Oudin (M)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.