Socialdemokraternas stora svek i kärnkraftsfrågan

Insändare
PUBLICERAD:
Ringhals 2.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Jag har fördjupat mig i energifrågan, som har accentuerats den senaste tiden inte minst för den enskilde medborgaren. Jag oerhört indignerad över hur den socialdemokratiska regeringen under sju års tid fört svenska folket bakom ljuset.

Med skenande elpriser i framförallt mellersta och södra Sverige, energiområdena 3 och 4, frågar sig vän av ordningen ”Hur har det kunnat bli på detta sätt?”

Det största av nyhetsmedierna public service med SVT och Sveriges Radio ska stå för ”saklighet, opartiskhet och det som publiceras ska vara sant och relevant”. Jag vill påstå att public service inte alltid lever upp till dessa kriterier. SVT sitter många gånger i knät hos regeringen. Att ställa makthavare, inte minst från regeringen, obekväma frågor förekommer mycket sällan. Att ställa följdfrågor/motfrågor så att intervjuoffret får ”svettas” är en sällsynthet.

Det är inte hos public service men inte heller alltid hos de stora dagstidningarna, som man kan hitta fakta i olika frågor. Här utgör de s k alternativmedierna på YouTube en viktig informationskälla.

Energifrågan ligger idag högt på agendan hos flera politiska partier. Hur all el ska produceras debatteras dagligen. Här står den reglerbara kraften som kärn- och vattenkraft utgör mot den oreglerbara vindkraften. Solkraften är i sammanhanget försumbar.

När Stefan Löfven var Metalls ordförande uttalade han i en TV-intervju följande: ”Kärnkraften står för 50 procent av vår elproduktion och det är väldigt mycket och att tro att den kan försvinna utan att det får konsekvenser på andra utsläpp och att vi behöver använda mer CO2 (koldioxid) eller att vi får elbrist. Det är enligt vårt sett att se det lite blåögt. Att tro att vindkraften ska ersätta kärnkraften i sin helhet det tror vi inte på. Det får så allvarliga konsekvenser”.

Några år senare, år 2014, sitter Stefan Löfven som statsminister i regering med Miljöpartiet. Redan från dag ett kryper Löfven upp i knät hos miljöpartisterna. Där har vi den stora orsaken till den rådande situation inom såväl energi- som drivmedelsområdet, med alla de olika följdkonsekvenser som alla möter idag.

S och Mp gjorde snabbt en överenskommelse ”Att kärnkraften ska ersättas med sol, vind och annan förnybar energi. Vattenfalls planer på ny kärnkraft avbryts och den gamla kärnkraften får tuffa krav”.

Åsa Romson, Mp, uttalade ”Den nya regeringen kommer inte aktivt stänga några kärnkraftsreaktorer. Men högre avgifter och ökade säkerhetskrav kommer att leda till att kärnkraften stängs ändå”.

Vattenfall hade under Alliansens sista mandatperiod påbörjat planeringen av ny kärnkraft. Mats Ladeborn från Vattenfall framhöll angående deras kärnkraftverk ”Vi ser som naturligt att de kommer att köras i sin fulla ekonomiska livslängd och vi har inga planer i den här mandatperioden (2014 - 2018) att stänga några reaktorer”.

Åsa Romson igen ”Vi ska säkerställa att det stängs kärnkraftsreaktorer under mandatperioden och det kommer också att bli så”.

Hon säger vidare ”Energifrågan är självklart en fråga för politiken. Vi måste planera för ett Sverige som har energiproduktion och energisystem som är långsiktigt hållbart. I det finns det väldigt mycket politik”.

Regeringen med Miljöpartiet bytte i Vattenfalls styrelse snabbt ut kärnkraftsvänliga styrelsemedlemmar mot vindkraftsförespråkare.

Vad gör socialdemokraterna med Stefan Löfven i spetsen? 2015 stängs Ringhals 1 och 2 i enlighet med Miljöpartiet och Åsa Romsons utsaga. Helt obegripligt men Löfven var kuvad och hans uttalande som Metalls ordförande var som bortblåst, minst sagt.

Efter 2018 års val valde Annie Lööf och Centerpartiet att utgöra stödben till Löfven.

Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans med Socialdemokraterna började konsekvent och uteslutande att kommunicera kärnkraftsavvecklingen som ett resultat av marknadsbeslut.

Anders Ygeman säger i TV:s ”30-minuter” ”Det är marknaden som avgör...kärnkraften måste bära sin egna kostnader… Vattenfall stängde de här reaktorerna av lönsamhetsskäl”.

”Det är marknaden som avgör. De har lagts ner av marknadsskäl för att de varit olönsamma” säger energiminister Khashayar Formabar bl a i pressträff 20220203.

Det blir inte mer sanning för att Anders Ygeman och Khashayar Formabar efter gång säger att det är marknaden som stängt Vattenfalls 2 reaktorer. Beslutet om stängning togs av Miljöpartiet med Socialdemokraternas goda minne. Sveket till svenska folket är och förblir regeringen Löfvens ansvar från början till slut. Om Ringhallsreaktorerna varit kvar, hade 30-45 procent mer el producerats i södra Sverige (Energiforsk 20220202) med ett lägre elpris som följd samt ett mindre beroende av vad som sker i Tyskland. Ett land som avyttrat flera kärnkraftverk och blivit beroende av Putins ryska naturgas till gasturbiner för produktion av el. Grattis Tyskland!

Men det höga gaspriset spiller över på elpriset till södra Sverige. Nu sitter vi i fällan som regeringen varit med om att skapa. Hur länge ska det ta innan det går upp för sympatisörer till Socialdemokraterna att partiet har grundlurat alla? Resultatet av regeringens sammelsurium gäller att hålla i minnet inför valet 2022.

Icke socialist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.