Kommunen är väl förberedd för en krissituation

Insändare
PUBLICERAD:
Alla invånare i hela Sverige ska kunna försörja sig själva upp till 72 timmar.
Foto: Thomas Henrikson
Det är med stor förvåning vi läser Centerpartiets upprop angående kommunens organisation vid kris.

Att kommunfullmäktiges ordförande och ett kommunalråd, som dessutom är 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, helt saknar kunskap i frågor som handlar om kommunens krisberedskap är mycket anmärkningsvärt, speciellt då 1:e vice ordförande ingår i kommunens krisledningsnämnd.

Vi hjälper gärna till att reda ut begreppen.

Alla invånare i hela Sverige ska kunna försörja sig själva upp till 72 timmar. Varje höst har kommunen en beredskapsvecka där kommunen går ut och informerar invånarna om beredskap och detta år (2022) är temat mat. Ansvaret har MSB som tar fram riktlinjer och i kommunens kontinuitetshantering finns allt skrivet om kommunens behov i de olika verksamheterna. Det är varje nämnds ansvar att ha en uppdaterad krisplan för sin verksamhet.

Länsstyrelsen är den som samordnar arbetet mellan kommuner, regioner, frivilligorganisationer. Även Handelskammaren är en del av krisledningen och ansvarar för samordning och kontakt med företag.

Vad det gäller våra vårdcentraler borde före detta regionrådet ha koll på att det är en regional fråga och ansvar som hanteras av Region Värmland.

Vi har genomfört ett flertal övningar tillsammans med MSB och fler är planerade så fort pandemin tillåter.

I och med utbrottet av covid-19 har vi i närtid fått hantera olika krissituationer och krisledningen har haft frekventa möten som vi politiker har fått veckovisa rapporter ifrån. Samtidigt har kommundirektören informerat om läget vid varje kommunstyrelses informationsträff. Vi har även haft några träffar med krisledningsnämnden i början av pandemin för att få en bra bild av läget och vi insåg snabbt att kommunens tjänstemannaorganisation hade förmåga att hantera krisen.

Som invånare i Kristinehamns kommun ska man vara trygg med att våra krisförmåga är god, uppdaterad och väl organiserad. Vår personal, tillsammans med oss styrande politiker, arbetar dagligen för att ständigt förbättra den.

Det finns krafter som vill skapa rädsla och en känsla av att våra gemensamma förmåga inte är god och det medför stora risker att som Centerpartiet spela dessa krafter i händerna.

Vi förutsätter att Centerpartiet nu tar ansvar för de viktiga beslut om krishantering de själva varit med och fattat, att de informerar sig om vad dessa beslut innebär samt vilket eget ansvar de har som politiker. Speciellt då de själva utgör en viktig länk i kedjan som måste fungera den dag då krishanteringen sätts på prov.

Marie Oudin (M)

Eric Hesselius (L)

Ellen Skaare Håkansson (KD)

Marianne Bodin (MP)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.