Är det bara vikarier som är smittspridare?

Insändare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Vaccinerad personal är bra menar insändarskribenten.
Foto: Johan Espefält
Nu "vaknar"kommunen, när pandemin pågått cirka två år i Sverige, vaccinationerna har inte pågått lika länge som två år, men tillräckligt länge!

Krav som nu införs på godkänt vaccinationsbevis mot Covid-19 vid nyanställning är bra! Vi som redan arbetar som timvikarier inom vård och omsorg måste nu visa upp ett godkänt vaccinationsbevis. Också bra!

Men... jag tycker det borde vara självklart att alla, även fast anställda ska visa upp ett sådant! De jobbar ju också vårdnära, liksom vi vikarier!

Citat i NKP 8 februari - 2022 - "...kommunen kan ställa frågan om befintlig personal är vaccinerad men att man inte är skyldig att svara på det! " och " att det måste vara befogat för att få ställa krav på vaccination av befintlig personal. Samt att verksamheten bedömer att det idag inte finns några sådana skäl som talar för att det skulle vara befogat att införa krav på vaccination för den redan anställda personalen. Skyddsutrustning och basala hygienrutiner är tillräckliga insatser." slut citat.

Är det bara vikarier som är eventuella smittspridare? Det måste vara slutsatsen!

Marita Mossfeldt Johansson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.