Eric Hesselius: ”Rop om skattehöjning löser inte problemet”

Insändare
PUBLICERAD:
Eric Hesselius (L) svarar Vänsterpartiet.
Foto: Maria Andersson
Ända sedan vi tog över styret efter den S-ledda majoriteten har vi arbetat fokuserat på kommunens ekonomistyrning. Det är ett målmedvetet arbete som lett till att det är betydligt bättre ordning idag än 2018. Det betyder inte att alla kostnader i alla verksamheter har minskat. Som exempel har behovet och där med kostnaden för sociala insatser ökat under många år. Vi har vidtagit kraftiga åtgärder för att komma till rätta med de ökade kostnaderna inte minst genom den stora omorganisation av socialt arbete som kommunen genomfört genom bildandet av AKV.

Nämnden har i sin tur gett i uppdrag till förvaltningen att genomlysa hela den sociala verksamheten, omorganisera efter divisen ”En väg in”, korta insatstiden, skapa mer delaktighet och bättre arbetsmiljö för våra medarbetare och vända på alla stenar för att få budgeten i balans.

Det är i det arbetet som fel i beslutsunderlaget för budgetarbetet nu uppdagats och systematiska ekonomiska problem synliggjorts. Den utredning av AKV:s ekonomi som gjorts visar att det finns brister i de prognoser och analyser som legat till grund för beslutet om nämndens budget. Trots att vi länge vetat att de stora summor statliga pengar för migration kommunen fått skulle ta slut 2021 har delar av AKV:s verksamhet inte anpassat sin kostym efter de nya förutsättningarna. Vi ifrån politiken varit glasklara med att så måste ske.

När sådana här fel uppdagas vore det högst oansvarigt att inte agera. Jag är glad att en enig nämnd, på mitt initiativ, beslutat om en granskning om processen för framtagande av budgetunderlaget. Vi önskar att granskningen genomförs av KS så vi kan utröna var i våra rutiner, prognoser och processer vi brister. Allt för att detta inte ska ske igen i vår eller i någon annan av kommunens verksamheter.

Jag kan inte under min tid som ordförande minnas att Vänsterpartiet lagt ett enda eget förslag i nämnden för att motverka de volymökningar AKV dras med. Tvärt om har V stått bakom de beslut om åtgärder och förändringar vi lagt fram. Nu när det närmar sig val vaknar helt plötsligt vänstern upp och deras svar om nämndens utmaningar är, inte helt oväntat, att höja skatten(!), ett svar som V alltid trott ska lösa alla problem och som jag, säkert inte heller helt oväntat, inte håller med om.

Vänstern borde tacka oss för att vi nu gör det jobb de nonchalerade under deras åtta år vid makten under de senaste mandatperioderna.

Jag har aldrig uttalat något annat än att det är vi politiker som har ansvar för kommunens verksamhet och ekonomi. Därför är det oerhört viktigt att de underlag vi får från våra förvaltningar stämmer så vi kan fatta så verkningsfulla beslut som möjligt. När brister uppdagas måste vi därför agera och det har nämnden gjort. Att som Vänsterpartiet sitta passivt på läktaren och skrika ”Skattehöjning!” när det uppdagas brister i organisationen är inte att ta ansvar för kommunens verksamhet.

Eric Hesselius (L) - ordförande nämnden för arbete, kompetens och välfärd, AKV

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.