Skyll inte budgetunderskott på de anställda

Insändare
PUBLICERAD:
Vänsterpartiet ryter till mot nämndordförande efter uttalanden i NKP.
Foto: Martina Holmberg / TT
Vi tycker att det är bra att Eric Hesselius ser allvarligt på, att den förvaltning han ansvarar för inte klarar av att hålla sin budget.

Däremot är vi upprörda och besvikna över att han inte tar sitt ansvar som ledande politiker. Som ledamot i kommunstyrelsen och arvoderad nämndordförande har han ansvar för kristinehamnarnas väl och ve, för kommunens ekonomi och för kommunens anställda.

När han uttalar i lokaltidningen att han ”…ser väldigt allvarligt på det…” efter att ha uppmärksammats på att budgeten har överskridits, lägger han skulden på tidigare förvaltningsledning och stort ansvar på den nya förvaltningschefen. I vår värld är det självklart, att berörd nämnd och speciellt dess ordförande har stort ansvar för verksamhet, personal och budget i balans. Under åtta år som ordförande för kulturnämnden, fick Magnus W tät uppdatering av ekonomi och arbetsmiljö under sina sittningar med förvaltningsledningen. Kulturnämnden fick också ta del av detta på nämndmötena.

När det gäller AKV, före detta Socialnämnden, som Eric H. är ordförande för, har vi vänsterpartister under många år både i majoritet och opposition hävdat, att denna nämnd liksom skolnämnden varit underbudgeterad. I stället har man valt att avsätta stora summor till kommunfullmäktige och kommunstyrelse för oförutsedda utgifter. Dit har sedan facknämnderna kunnat vända sig för att söka extra anslag.

Man har också valt att centralt låsa extraanslag från staten, för att kunna visas större soliditet för hela kommunen, som redan har detta med råge. Detta gäller på senare år kompensationer från regeringen till exempelvis kommuner, som tog stort ansvar för flyktingmottagning och nu senast för att stödja kommunerna under pandemikrisen.

Under många år både i majoritetssamarbete och nu som minoritetsparti i kommunfullmäktige har vi uppmärksammat problemet med underbudgetering. Vi har vänt på många stenar för att hitta en lösning och exempelvis föreslagit ökat samarbete mellan facknämnderna; vi kan se stora framgångsmöjligheter om tjänstepersoner inom skola, socialtjänst, kultur och fritid drar år samma håll, när det gäller hälsa, trivsel och möjligheter till ett rikt arbets- och fritidsliv. Detta skulle gynna invånarna i vår kommun och samtidigt vara bra för samhällsekonomin. När vi satt i majoritet med Socialdemokraterna, vågade de inte föreslå en skattehöjning. Att föreslå nuvarande minoritetsstyre något sådant vore som att svära i kyrkan eller hålla ett rött skynke framför en frustrerad tjur.

Kontentan av allt ovanstående är, att vi som ansvariga politiker inte bör skylla budgetunderskott på våra anställda. Det är vi, som är ansvariga för att de politiska nämnderna får de anslag de behöver för att deras förvaltningar ska kunna genomföra, det vi har ålagt dem!

Elisabeth Zadik (V), KS-ledamot, Magnus Wallengren (V), KS-suppleant och Lena Wollert Holmberg (V) AKV-ledamot

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.