Badvakten: ”Vänsterpartiet - en ursäkt vore på sin plats”

Insändare
PUBLICERAD:
Vänsterpartiet tyckte till om Gottbol och får nu svar av Badvakten.
Foto: Privat
Skyttegravskrig, kallar Vänsterpartiet det som sker i Gottbol. Det är en grov förolämpning, riktad mot hårt arbetande människor som gör vad de kan för att med välgrundade sakargument rädda en miljö som inom kort kan vara hjälplöst förlorad om inte politikerna går in och stoppar byggplanerna. En ursäkt vore på sin plats!

Alla partier i kommunfullmäktige bjöds in till informationsträffar i Gottbol i somras. Vänsterpartiet lyste med sin frånvaro. Kanske är det därför som argumenteringen i insändaren (NKP 7/2) är tämligen tunn och bitvis felaktig. Här kommer några exempel.

Vi kan läsa att ”en del ser bara nackdelar som förlorad åkermark, saboterat viltstråk och trafikproblem”. Den typen av rallarsvingar hör inte hemma i en seriös debatt. Den säger mer om författarna än om de som med goda argument kämpar för sin bygd.

Påståendet att det planeras för knappt tjugo tomter mellan landsvägen och stranden, stämmer inte. Man måste åka halvvägs ner från landsvägen för att komma till norra änden på den tänkta bebyggelsen. Hade ni hörsammat inbjudan i somras, hade ni med egna ögon kunnat konstatera att det blir trångt mellan husen i villakvarteret på landet.

Vänstern tror att äldre personer kommer att lämna över sina gårdar till yngre familjer för att flytta till Gottbol. Nonsens – ingen skuldsätter sig på ålderns höst för att flytta till ett dyrt nybygge på det blåsigaste gärdet i Rudskoga. Successionen fungerar utmärkt sedan 30 år tack vare lägenheterna och boendet i Skottlanda.

I insändaren påstås att ”Skagernstranden kan bli ett lyft för oss badgäster med bättre parkeringsmöjligheter och toaletter”. Det är inte sant. I Skagern Fastigheters byggplaner ingår ingen parkering för badgäster. Den parkering som finns idag är på privat mark, som när som helst kan komma att plöjas upp för odlingsändamål. Det kan alltså inte bli bättre - bara sämre.

Insändarskribenterna menar att ”ansvarskännande politiker i kommande bygglovsärenden kommer att ta stor hänsyn till närboende, miljö och tillgänglighet till badplatsen för allmänheten”. Den hänsyn som visats hittills, är att antalet tomter har minskats från tjugotre till sjutton. Det löser inte på långa vägar grundproblemet, att marken inte borde bebyggas varken nu eller i framtiden.

Ett annat hänsynstagande, är att en högt uppsatt politiker har meddelat grannarna i Gottbol att de inte har med saken att göra.

Ett tredje hänsynstagande är, att Vänsterpartiet utan att ha träffat gruppen som kämpar mot byggnation i Gottbol, nu offentligt tar ställning för byggnation. Insändaren andas attityden att det handlar om förändringsfientlighet.

I Rudskoga bor det russkogingar. De kämpar för bygdens överlevnad – varje dag. Ge dem en ärlig möjlighet att få gehör för sina åsikter om Gottbol. I annat fall kommer ni att förlora de 23 röster ni fick från Rudskoga förra valet.

Badvakten

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.