”Ett villakvarter passar inte på något vis in i landskapsbilden i Gottbol”

Insändare
PUBLICERAD:
Gottbol och villaplanerna där fortsätter att väcka känslor.
Foto: Maiken Kettil Schough
Skagern Fastigheter AB har köpt mark närmast stranden vid Gottbols badplats. Av köpehandlingarna framgår att ingen ändrad markanvändning skulle ske. Den anmärkningen försvann och Skagen Fastigheter AB lämnade in en ansökan om att få bygga 23 (tjugotre) villor på området.

Ett par märkligheter vid köpet. För det första, ett aktiebolag får normalt inte köpa jordbruksfastighet av en privatperson. Köpet genomfördes trots detta. För det andra, den som köper en jordbruksfastighet måste söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen innan köpet är giltigt. Ingen sådan ansökan finns, ej heller ett utfärdat förvärvstillstånd.

Lantmäteriet har på något märkligt sätt utfärdat lagfart ändå. Länsstyrelsen är förvånad.

Kringboende har haft invändningar mot byggplanerna. De har anfört att området har ett högt kulturellt värde, som behöver skyddas. Jordmånen är av mycket hög kvalitet och den behöver bevaras för kommande odlingsbehov. Sist men inte minst, ett villakvarter passar inte på något vis in i landskapsbilden i Gottbol.

De två personer som äger och företräder Skagern Fastigheter AB, boende i Degerfors, säger sig vilja värna Rudskogas framtid. Det är en dröm att få bygga där. De vill till exempel hindra att skola och affär läggs ner. Tyvärr är deras kunskap om bygden så grund, att de inte ens vet att den sista affären lades ner för flera år sedan.

Nyfikenheten på vilka de två ägarna är och vad Skagern Fastigheter AB är, drev mig till att leta på internet. Det jag hittade var att bolaget skall förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Bolaget hade år 2020 ingen omsättning, ingen anställd och har inte betalat skatt. Däremot redovisades förlust i verksamheten.

Vidare hittade jag tre ytterligare bolag med samma inriktning. Två av dem hade ingen omsättning, ingen anställd och har inte betalat skatt de senaste fem åren. Däremot har de redovisat förluster.

Det tredje bolaget hade ingen omsättning, ingen anställd och har inte betalat skatt de senaste 5 åren, men redovisade en ansenlig summa i vinst.

I styrelsen för de fyra fastighetsbolagen sitter på varierande poster, de två personer som nu vill bygga hus i Gottbol.

Jag hittade minst fyra bolag till, knutna till Skagern Fastigheters ägare. Ett av dem har redovisat omsättning, men en förlust som är nästan tre gånger så stor. Det har inga anställda och har inte betalat skatt de senaste fem åren.

De tre övriga har ingen omsättning, men redovisar vins.

Alla de nämnda bolagen är skrivna på samma adress i Karlskoga.

Alla uppgifter som redovisats här, är lätt tillgängliga på en sight på internet som var och varannan person i Sverige väldigt ofta använder. Jag har alltså inte grävt i källor som jag borde hålla mig borta ifrån.

Jag tänker inte ge uttryck för i vilken riktning mina tankar går efter att jag gjort sammanställningen. I vilken riktning dina tankar går, efter att ha läst detta, överlåter jag till dig själv att formulera.

Badvakten

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.