Liberalerna: De enda som brutit löften är Centerpartiet

Insändare
PUBLICERAD:
Liberalernas Ewa Wiklander och Eric Hesselius bemöter Centerpartiets insändare.
I Insändare den 26 januari i NKP säger Centerpartiet helt riktigt att det är i fullmäktige som beslut fattas om särskilda boenden Det är i stort sett det enda som är korrekt i den insändaren. I den verkliga världen har frågan inte drivits, varken i nämnden eller i andra politiska instanser.

En viktig fråga för alla politiker är att människor som börjar bli till åren ska ha det bra, få god omvårdnad och känna sig respekterade och uppskattade. Personalen på våra boenden i Kristinehamn gör stora insatser för att möta de förväntningar som finns och i de flesta fall är de framgångsrika. SCBs medborgarundersökning visar att 71 procent av innevånarna i Kristinehamn är nöjda med äldreomsorgen, snittet i Sverige ligger på 58 procent.

Under pandemin har det varit svårt att besöka äldreboenden och istället har de olika boendena publicerat bilder från aktiviteter på sociala medier. Där kan familjemedlemmar se hur deras anhöriga har det och de aktiviteter som arrangeras. Där kan man följa Nobelmiddagar, dans, kortspel, musikunderhållning och som en anhörig uttryckte det ”Mer aktiviteter där än vad jag själv har i mitt liv”. Personalen lägger ner mycket arbete på att aktivera de boende.

Man lagar också frukost och kvällsmat på boendena. Det bakas också, både bullar och kakor till förmiddags- och eftermiddagskaffe.

Däremot lagas inte dagens huvudmål på boendena. Anledningarna är flera. Även om många i personalen kan laga mat, har de inte utbildning i hur man lagar mat till äldre personer. Det är viktigt att måltiderna är näringsriktiga och uppfyller de krav som kan ställas på allsidig kost. Det finns också många äldre som har problem både med att tugga och svälja och det måste också beaktas när man lagar mat. Ett tillagningskök ställer också helt andra krav på utrustning, föreskrifter och utrymme.

När valet 2018 var över och rösterna räknats satte sig fem partier ner för att försöka hitta en gemensam plattform för att styra kommunen. Centerpartiet drev frågan om att skriva en överenskommelse och det gjordes också som skrevs på av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Överenskommelsen gällde hur man skulle samarbeta och hur man skulle förhålla sig till varandra, dvs behandla andra partier med respekt och tala väl om sina samarbetskollegor, Med facit i hand kan vi säga att det har gått sådär med respekten och tala väl om varandra, när det gäller ett av partierna. Detta är den skrivelse som Centerpartiet nu säger inte är värd papperet den är skriven på.

En viktig fråga i början av 2019 var att reducera de väntetider som fanns för att komma in på boenden. Kommunen hyrde också platser i till exempel Storfors och detta belastade kommunens ekonomi. Idag har vi ingen kö till boenden.

När överenskommelsen skrevs gjordes också en lista över frågor som de ingående partierna kände var viktiga. Det fanns inte då, och inte heller senare något som helst löfte om att detta var något annat än en förteckning över viktiga frågor. En av många sådana frågor var Bäva-frågan.

2019-03-13 inkom en skrivelse till äldreomsorgsnämnden från Bäva-gruppen.

Ytterligare en odaterad skrivelse kom till nämnden och behandlades i möte 2019-08-28.

2020-03-16 inkom ett brev till nämnden som besvarades 2020-04-16.

Det är intressant att notera att ingen nämndledamot vid något tillfälle har drivit frågan om Bäva i nämnden, initiativen har alltid kommit utifrån.

När Jane Larsson i sin insändare skriver att ”vår uppfattning var att Bäva-konceptet skulle implementeras i den nybildade äldreomsorgsnämnden” undrar vi var hon hittar det löftet. Ingen har någon annan uppfattning än att löften ska hållas och ett löfte som Jane Larsson inte hållit är att hålla den överenskommelse hon skrivit på och tala väl om de parter som hon säger sig samarbeta med.

Ewa Wiklander, L, ledamot i nämnden för stöd, vård och omsorg

Eric Hesselius , L, kommunalråd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.