Centerledningen bör lyssna på interna kritiken

Ledare
PUBLICERAD:
Centerledningen borde lyssna på den interna oppositionen.
Foto: Jessica Gow/TT
Ideliga ökningar har gjort energipriserna till ett politikens hela havet stormar. Har du ingen åsikt har du heller ingen plats.

Moderaterna har velat slopa elskatten under januari och februari. Regeringen har å sin sida presenterat elskatteåterbäring så att folk har råd att betala sagda skatt.

På bränslesidan har Kristdemokraterna framfört krav på minskad inblandning av fossilfritt och ett tre kronor lägre literpris för diesel. M, KD och SD har fått igenom en budget som ger en sänkning av bensin- och dieselskatten med 50 öre. Vänsterpartiet vill ge stöd till dem på landsbygden som drabbas av de höga bränslepriserna. S skyller på oljepriset, och MP är mot allt som kan lindra det prismässiga lidandet.

Det är inte bara mellan partierna buden skiljer sig åt. Inom C har drygt 20 partiföreträdare i norr tydligt visat sitt missnöje med inslagen linje (SR 25/1). C har länge arbetat för att hålla bränsleskatterna uppe. Partiet strävar också efter hög, om inte fullständig, inblandning av fossilfritt i drivmedel. Något som starkt bidrar till dagens höga priser på främst diesel.

Kritikerna i norr kräver dock att partistyrelsen ska göra helt om och presentera förslag för att i stället få ner bränslepriserna, och efterlyser en politik som fokuserar mer på landsbygden. En hållning som enligt Aftonbladet (26/1) får stöttning i delar av C:s riksdagsgrupp.

Partiets klimat- och energipolitiske talesperson Rickard Nordin håller dock inte med. Enligt honom fungerar C:s politik. Det är EU:s skatteregler det är fel på.

”För mig är det självklart att det går att kombinera miljöarbetet med landsbygdsfokus. Den gröna omställningen innebär mer jobb på landsbygden och bättre tillgång till naturresurser”, säger Nordin till Aftonbladet.

Det är inte helt uteslutet att detta scenario, i vilket delar av landsbygden kan betala sina ökade bränslekostnader genom att själva leverera mer bränsle, någon gång blir verklighet. Särskilt troligt är det dock inte. C:s tankar att ta igen på gungorna vad man förlorar på karusellerna är dessutom i allt väsentligt begränsade till lant- och skogsbruk.

Men landsbygden är mer än bara lantbrukare. Hur ska alla de som inte sysslar med lant- och skogsbruk ta igen sina ökade bränslekostnader? C:s politik lämnar en ansenlig del av landsbygdens befolkning i sticket. Inklusive dem som C pekar ut som framtidens producenter av fossilfri energi. Kon svälter ihjäl medan gräset växer.

Må vara att Centerpartiets visioner om att landsbygden ska producera mer av sitt eget bränsle på lång sikt kan bära frukt för ett litet fåtal. På kort sikt är de däremot en hämsko för betydligt många fler. Centerledningen bör därför släppa de ideologiska skygglapparna och lyssna på den interna oppositionen. När kartan säger ett och verkligheten ett annat behöver även Centerpartiet anpassa sig efter kartan. Sverige har redan ett grönt parti som ställer till vardagen för vanligt folk. Vi behöver inte ett till.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.