Varför bryr sig så få politiker om hotet mot Gottbol?

Insändare
PUBLICERAD:
Det finns en stor opinion mot att bygga villor vid Gottbol.
Foto: Privat
Bara tänk tanken om själva Picassoudden på något lömskt vis blir hotad av en detaljplan för att bebyggas? Vilket väsen det skulle bli! Politikerna skulle kroka arm, oavsett parti, och gå man ur huse för att för att ryta ”Stopp och belägg!” Hela Kristinehamn skulle storma, udden ockuperas och alla media rapportera. En vild fantasi, så klart, men i Rudskoga har vi vårt eget Picasso att skydda.

Men Gottbols by och fantastiska badplats har oturen att ligga längst bort från kommuncentrum, alltså utanför Staketgatorna och långt ifrån Propellern. Det kan väl inte vara så illa att politikernas intresse för en fråga avtar med kvadraten på antalet kilometer från centrum?

Gottbol är Rudskogas motsvarighet till Picasso menar insändarskribenterna.
Foto: NKP arkiv

Vi har lagt ner ett gediget arbete på en skrivelse som verifierats av sakkunniga. Där pekar vi på rent uppseendeväckande felaktigheter och fakta. Men vad har hänt med skrivelsen?

Med få undantag har den mötts av kompakt ointresse från de politiska partierna.

De vanligaste svaren varierar mellan inte sett, inte läst, eller bara skummat. I en del partier har den heller inte vidarebefordrats trots att vi bett om det.

En politiker vi kontaktade svarade mycket bryskt då han blev uppringd, att det där tänkte han inte lägga sig i. Vi gör som planavdelningen säger. Och ni som bor där har inte med saken att göra. Bemötandet behöver inte kommenteras, men alla förstår nog hur uppringaren mådde efter det. Ett annat parti vill inte heller lägga tid på frågan och en del politiker är svåra att nå eller återkoppla till. Man får vibbar av att man vill ducka och ”Orsa Kompani lovar inget bestämt”.

I somras möttes vi till öppen diskussion vid stranden i Gottbol. Solen lyste på en blåglittrande Skagern och alla var så överens om vilken fantastisk plats Gottbol är. Samtalen var trevliga och vi kände oss i stort sett lyssnade på. Sedan hände något i tysthet under hösten. När vi började gräva fick vi klart för oss att här kan vi bli överkörda. Man går helt in för exploatörernas intressen och vid politiska möten och sammanträden i kommunstyrelsen informerar planavdelningen och vi vet inte vad som sägs. På så sätt får exploatörerna tolkningsföreträde. Förslaget nu bantat till 17 villor. Är det vad som menas med hänsyn till boende? Och var finns Miljöpartiets och Centerns engagemang för åkerjord och miljö?

Lagd detaljplan ligger, med hjälp av starkt lagstöd, det har vi lärt oss nu. Vi kan inte se att det är en partiskiljande fråga att ställa upp för Gottbol, så hur svårt kan det vara? Gör en liten pudel och medge att kommunstyrelsen tyvärr råkade fatta ett beslut i mars 2021 där man inte helt insåg konsekvenserna. Det skulle inge respekt och glädja de cirka 350 personer som skrivit på namnlistorna.

Vilket parti tar Ledartröjan?

Vilket parti vill arbeta för att skapa en tvärpolitisk majoritet och stödja oss? Vi krokar gärna arm med er, bara ni hör av er. Tiden rinner ut för Rudskogas Picasso, alltså Gottbolsbadet med tillhörande miljö.

Gottbol 24 januari 2022.

M v h

Arbetsgruppen för Gottbols bevarande

Ingegerd och Bengt Pettersson, Jan och Marita Sidén, Torbjörn och Ulla Rudmalm, Magnus Annerfalk, Mona och Morgan Karlsson, Kerstin Bruno, Robert Arvidsson, Diana Broqvist och Ola Eriksson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.