Glöm inte sjukvårdspersonalens heroiska insatser

Insändare
PUBLICERAD:
Vaccineringen engagerar många av NKP:s läsare just nu.
Foto: Johan Nilsson/TT
Synpunkt på insändaren ”Chockad”. Chockad skriver att ”Det är dags att avlusa NKP”. Man får tro att ”Chockad” lever i en helt tillsluten bubbla eller mot bättre vetande uttrycker sin frustration mot att faktiskt tvinga människor till att vaccinera sig.

Det kan hen göra. Men Pediculus har helt rätt i sin uppfattning. De människor som inte vaccinerar sig, tar på sig ett enormt ansvar gentemot alla oss andra, som tar ansvar och har fullgjort vår plikt att söka minska lidandet av pandemin. ”Chockad” kanske vill ligga på IVA och sväva mellan liv och död. Hen verkar inte vara medveten om hur många som avlidit i Digerdöden, spanska sjukan, Hong Kong influensan med flera där vaccin saknades eller var mindre verksamt. Dessutom har många människor som på grund av svår sjukdom eller operationstid för att få en bättre livssituation eller till och med överlevnad, i många fall fått stå tillbaka för vård av covid-patienter. Vi ska inte här glömma bort sjukvårdspersonalens heroiska insatser under pandemitiden. Det föresvävar ”Chockad” och icke vaccinerade inte en sekund på att så är fallet. Det är tyvärr egoismen som får förhärska för dessa människor.

”Chockad” skulle, om hen orkar, läsa ”ledaren” i NKP måndag den 24 januari. En mycket informativ och utmärkt redogörelse över de många forskningsinsatser som sker runt om i världen för mänsklighetens överlevnad. De som inte vaccinerat sig mot covid-19, bidrar definitivt inte till att minska lidandet såväl i Sverige som i världen.

”Chockad” och alla som kan vaccinera sig, bör också ta sig en ordentlig funderare över sitt ställningstagande. Men det verkar inte finns förmåga till insikt om allvaret att inte ta sitt ansvar.

Pediculusfan

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.