Tillrätta med parkeringsproblematiken, eller?

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten är missnöjd med vad denne anser vara för få parkeringsplatser på Strand. Genrebild.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
”Med detta hoppas vi komma tillrätta med parkeringsproblematiken som diskuterats under flera år”.

Denna avslutande mening skriver Kribo (Kristinehamnsbostäder) i sitt informationsbrev till hyresgästerna på bostadsområdet Strand. Informationen handlar om att från den 1 december övergår bostadsparkeringarna från analogt system (parkeringskort) till en digital lösning via en app.

Visst fungerar den digitala lösningen okej, men vad menar Kribo med att komma tillrätta med problematiken? Problematiken är att det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser för de boende och det har utretts och diskuterats under fem års tid. Enligt Hyresgästföreningen fanns till och med pengar avsatta för ut- eller ombyggnad av parkeringsplatserna, för att komma tillrätta med den verkliga parkeringsproblematiken.

Men vart tog denna utredning vägen? Vi boende hade en förhoppning om att det skulle beredas platser med möjlighet till laddning av el- och laddhybridbilar. Men som många andra som bor under förvaltning av ett omodernt bostadsbolag, får vi fortsätta köra diesel- och bensinbilar och inte ha möjlighet till att bidra till mindre koldioxidutsläpp.

Den nya lösningen har ju inte skapat fler platser. Det har istället ”skrämt bort” bilarna och dess ägare från Kribos parkeringsplatser. Detta har fått följden att fler parkerar sin bil längs med Orkanvinden (en tvärgående gata utanför en skola), vilket inte är så bra. Orkanvindens vägren håller på att rämna, då bilarna parkerar halvvägs utanför asfalten. Så resultatet av denna historia är att Kribo inte kommit tillrätta med någon problematik, utan skapat nya i form av att en gatas vägren rämnar och fortsatt ökade koldioxidutsläpp. Men vägrenen är ju kommunens och luften statens, så det blir ju någon annans problem.

Funderare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.