Moderaterna borde gilla länsstyrelser

Ledare
PUBLICERAD:
Moderaternas stämma i helgen bjöd på få överraskningar. Men det fanns en skräll som förvånade många. Moderata samlingspartiet fattade stämmobeslut om att utreda länsstyrelserna - i syfte att lägga ned dem.

Förslaget kom från Moderata ungdomsförbundets ordförande Matilda Ekeblad. Hon beskrev länsstyrelserna som bromsklossar och myndigheter som ingen har kontroll över. Flera stämmodelegater fyllde på med berättelser om hur länsstyrelsernas övernitiska tjänstemän och långa handläggningstider skadar företag och enskilda. Teodor Johansson från Östergötland tog upp problemet aktivism hos länsstyrelsens tjänstemän i frågor som till exempel strandskydd. Det blev votering och MUF:s förslag vann med 115-94, vilket ledde till en hel del sorl i salen.

För vad ska man tycka om det här tilltaget? Moderatstämman har rätt i att länsstyrelsernas uppdrag behöver utredas. Pandemihanteringen har visat att länsstyrelserna inte fungerade särskilt väl i sina roller. Under pandemin har länsstyrelserna haft regeringens uppdrag att samordna insatserna lokalt. Nästan överallt verkar länsstyrelserna haft problem att lösa sina uppgifter. Deras organisation var inte förberedd på att leda operativt. Många kommunpolitiker upplever att de fått väldigt lite hjälp och att länsstyrelserna ofta bidrog till förvirring och försening. Stämmodeltagarna i Helsingborg var till övervägande delen region- och kommunpolitiker som själva erfarit hur länsstyrelserna inte klarade sina tilldelade uppgifter.

Det går alltså att förstå varför majoriteten av moderater röstade som de gjorde. Men syftet med att utreda länsstyrelserna bör vara att förbättra dem. Politisk aktivism inne på länsstyrelserna har skadat idealet men det är inte ett argument för att lägga ned en 350-årig institution. Länsstyrelserna kan inte ersattes av till exempel storregioner. Regioner och länsstyrelser är helt olika typer av myndigheter. När Moderata ungdomsförbundet säger att länsstyrelserna är bromsklossar och att ingen riktigt kontrollerar dem beskriver de att länsstyrelserna följer lag och inte är direkt styrda av politiken. Och det är lite av själva poängen.

Länsstyrelserna är i stor utsträckning lagtolkningsmyndigheter. Oväldiga tjänstemän och jurister ska garantera rättssäkerhet för medborgarna. I huvudsak har det här fungerat väl. Det borde inte minst Moderaterna tycka som ju till del har sin partikulturs källa i den svenska ämbetsmannakulturen. Något som tidningen Barometerns politiska ledarsida påminde om i en kommentar till stämmobeslutet 22/10.

En utredning om länsstyrelserna bör handla om hur dessa bättre ska kunna leva upp till idealet om opolitiskhet, samt hur de kan bli mer operativa för att lösa de uppgifter som de till exempel ser ut att få i det återetablerade civilförsvaret. Det är nog en slutsats som även Moderaterna kommer landa i när de tänkt efter.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.