Avskaffa Stadsparken, ta åter Gustavsvik i besittning

Insändare
PUBLICERAD:
Gustafsvik är bästa platsen menar insändarskribenten som ratar Stadsparken.
Om Gustavsvik, Stadsparken och Rudskoga
Det är intressant att följa Pediculus funderingar.

Jag har även noterat detta. Politiker av både minoritet och majoritet har panik.

De har byggt en gräsmatta för runt 50 miljoner och har inget att fylla den med. Nu ska allt plötsligt placeras i Stadsparken.

Samma sak med torgprojektet för runt 20 miljoner när det är klart med förstöringen av Kungsbron som kronan på verket.

Då har vi återigen ett stensatt torg med lite lampor och några träd - men inget att fylla torgen med.

Som många har hävdat så borde Södra Torget vara bilparkering med P-skiva, men de kommunstyrande tjänstemännen har bestämt att det ska det inte vara.

Och – politikerna lyder ju givetvis vad tjänstemännen bestämmer (eller tjänstekvinnan i det här fallet).

Nu ska julmarknaden placeras i Stadsparken och därmed är julmarknaden förstörd, liksom även ”Smaka på Värmland” blev när den flyttades från Gustavsvik.

Att flytta marknader från mysig miljö till en gräsplätt inne vid Varnan är skandal. Hoppas att ingen ställer upp på detta, varken säljare eller besökare.

Det finns heller inga parkeringsplatser vid Stadsparken, de närmaste är Rusta, Dollarstore och Coop – men de är till endast för deras kunder.

Så alla som inte är i fysiskt skick att orka gå 500 meter får inte komma. Skandalöst. Men kommunen skiter i de som inte orkar cykla eller gå långt.

Om samma sak finns det tydligen ett medborgarförslag – att höst- och vårmarknaderna ska vara i Stadsparken.

Ånyo är det stolligheterna som råder, att sprida ut den fina marknaden på ett stort område ger ingen marknadskänsla – dessutom finns det inte elkraft draget till säljarna där, så det blir nog några sköna miljoner ytterligare till Stadsparken för att lösa den frågan.

Skandalöst. Ni politiker som sitter vid de olika rodren – försök få till lite sunt förnuft i dessa frågor. Förstör inte allt.

Avskaffa Stadsparken, ta åter Gustavsvik i besittning och värna detta historiska vackra område. Det är snart val.

I Rudskoga finns åsikter. En insändare tycker tydligen att det tillkommande regementet A9 ska placeras därstädes.

I minnet finns för många år sedan det faktum att det skulle byggas ett LSS-boende för lättare psykiskt funktionshindrade, och bygden framhärdade att det skulle placeras där.

Dock backade de styrande när det framgick att den föreslagna platsen heter Tokebol.

Kanske blir det ett självdestruerande regemente, ett engångsregemente, om regementet placeras i Skottlanda.

Gustavsvik forever!

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.