Försök vara konstruktiv istället, Bjarne

Insändare
PUBLICERAD:
Eric Hesselius (L) fortsätter debatten med Bjarne Olsson (S).
Foto: Magnus Carlsson
Att det skulle vara en förolämpning mot vårt lokala näringsliv när jag beskriver en positiv utveckling i vår kommun förstår jag inte. Tvärtom menar jag att näringslivet har den största delen i denna utveckling.

Det är i våra företag innovationer skapas, nya idéer växer fram och därmed ett ökat behov av rekrytering och trots långvarigt socialdemokratiskt styre i Kristinehamn (med endast få avbräck) så mår vårt näringsliv förhållandevis bra.

Genom det nuvarande blågröna styrets uttalade prioritering har vi lyckats vända den negativa trenden med sjunkande näringslivsklimat och skapat bättre förutsättning för tillväxt och än fler arbetstillfällen i vår kommun.

Jag håller med oppositionsrådet om att vi har en alldeles för hög arbetslöshet i Kristinehamn. Trots att ansvaret först och främst ligger hos den socialdemokratiskt styrda regeringen hamnar ansvaret hos kommunerna att sänka arbetslösheten.

Det är helt klart att vi måste fortsätta att aktivt arbeta med insatser för att få fler till självförsörjning men det är inte kostnaden för arbetslösheten som är anledningen till att AKV, nämnden för arbete kompetens och välfärd, har ett budgetunderskott.

Budgetunderskottet handlar nästan uteslutande om kommunens ökade kostnader för placeringar av barn, unga och vuxna. Jag kan bara konstatera att hittills har jag inte sett några förslag från varken Olsson (S) eller Carlén (S) för att komma tillrätta med det här problemet.

AKV har ett tydligt uppdrag från kommunfullmäktige att driva sin verksamhet efter den budget vi blivit tilldelad, en budget som är satt efter hur kostnaden för liknande verksamhet är i jämförbara kommuner.

Vi i den styrande majoriteten har tre prioriteringar för den nya nämnden: Minska behovet av placeringar, få fler individer till egen försörjning och driva verksamheten med en budget i balans. För att lyckas har vi skapat den nya förvaltningen med bättre möjlighet till samordning av olika verksamheter men också gett ett tydligt uppdrag till förvaltningen om vad som ska uppnås.

Jag menar att allt bra som nu händer i Kristinehamn skapar mycket bättre förutsättningar för oss i AKV att lyckas med vårt uppdrag och jag skulle önska att oppositionsrådet istället försökte vara konstruktiv i sin kritik så att vi tillsammans kan skapa en ännu bättre verksamhet för våra medborgare.

Eric Hesselius (L)

Ordförande AKV

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.