Eric Hesselius: ”Vi är på rätt väg”

Insändare
PUBLICERAD:
Eric Hesselius (L) ger sin syn på den nya nämndens arbete.
Foto: Magnus Carlsson
Det händer mycket bra i Kristinehamn just nu. Resultaten i skolan blir sakta men säkert bättre, vägen till att få ett jobb för de som står längst från arbetsmarknaden bli kortare och arbetslösheten sjunker, näringslivsklimatet går stadigt uppåt och företagen i vår kommun mår i huvudsak bra. Det byggs nya bostäder i en takt vi inte sett på många år och nya verksamheter står på kö för att etablera sig i Kristinehamn.

Vår kommun har gått från en sovande bruksort till ett besöksmål med bland annat restauranger, turistattraktioner och idrottsevenemang som lockar besökare från när och fjärran. Försvarsmaktens återetablering innebär ett än större underlag för att ytterligare företag och verksamheter kan växa fram och att Kristinehamn blir en ännu viktigare ort i vår region.

Samtidigt har kommunen stora utmaningar. Färre ska betala för fler när genomsnittsåldern blir högre. Även om resultaten blir något bättre är det fortfarande för många ungdomar som lämnar skolan utan fullständiga betyg. Arbetet med att förbättra näringslivsklimatet måste fortsätta. Allt för många kristinehamnare har inget jobb att gå till på morgonen och det antal barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar är fortsatt oroande högt. Drogmissbruk, psykisk ohälsa, hederskultur och utanförskap är problem som leder till otrygghet och stort personligt lidande.

Ett sätt att möte de här utmaningarna är den nya nämnd som Liberalerna tillsammans med övriga partier i Kristinehamnssamverkan tillsatt. Nämnden ska fokusera på varje persons individuella förutsättningar att komma till egen försörjning. Vi tror på individens potential och vi vill inte låsa in personer i permanent bidragsberoende. Vi tror att även om du idag av olika anledningar står långt från en egen anställning kan du med rätt hjälp och vägledning komma till egen försörjning. Har du som förälder verktygen att ta hand om dig själv har du också bättre förutsättning att ta hand om dina barn.

Vi har alla förutsättningar att komma till rätta med de utmaningar vi står inför men då krävs det att vi som politiker fortsätter att ta ansvar för kommunens ekonomi och använder de resurser vi har till det som ger bäst långsiktig effekt, att vi jobbar smartare och effektivare, att vi ser varje individs potential så att alla kristinehamnare kan känna sig som en del av den positiva utveckling som nu sker i Kristinehamn.

Eric Hesselius (L)

Ordförande i nämnden för arbete, kompetens och välfärd (AKV)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.