Välfärdspengar - det vill moderater och liberaler

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Marie Oudin (M)och Eric Hesselius (L) ger sin syn på välfärdspengarna.
Det florerar just nu många olika versioner på vad vi, speciellt moderater och liberaler, anser och tycker angående hur kommunen ska använda de tillfälliga välfärdspengar vi tilldelats.

Börjar vi från börjar så tog majoriteten ett beslut redan i februari om hur de skulle användas. Kristinehamnssamverkan var då överens om att de skulle användas till ”kortvariga, kvalitetshöjande insatser som skapar möjligheter till långsiktiga effektiviseringar i verksamheterna, till åtgärder som kommunen annars inte skulle kunna genomföra, till exempel utbildning- och utvecklingsprojekt, samt som tillfällig kompensation för verksamheter som lämnar underskott i samband med omställning”.

När förslagen kom upp till kommunstyrelsen från skolnämnden och tekniska nämnden föreslog våra tjänstepersoner att visa förslag skulle bifallas och att några förslag skulle avslås på grund av att de inte bedömdes uppfylla de kriterier som nämns ovan.

Kristinehamnssamverkan kom då överens om att vi skulle återremittera de ärenden som var förslag till avslag för vidare diskussion och för att se om vi kunde hitta finansiering som var långsiktigt hållbart. Som exempel föreslås det att använda välfärdspengar till att bussvärdar ska införas på tre av våra skolbusslinjer. Det skulle i så fall innebära att vi blir tvungna att avsluta det samma om bara några månader när pengarna är slut. Detta tycker vi vore oklokt och därav ville vi återremitterade hela ärendet.

Det finns ingen i Kristinehamnssamverkan som har uttryckt ovilja, eller varit negativ mot något av förslagen men för oss är det viktigt att alla våra beslut är fullt finansierade.

Marie Oudin (M), Kommunstyrelsens ordförande

Eric Hesselius (L), Kommunalråd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.