Vad händer om enda nattarbetaren blir livshotande skadad?

Insändare
PUBLICERAD:
Björneborg Steel svara på en insändare om ensamarbete.
Foto: Magnus Carlsson
Nattskift har alltid varit aktuellt på järnverket. Produktionen måste hållas igång dygnets alla timmar, vilket är en självklarhet för företagets framgång.

Det har alltid varit flera anställda som jobbat nätter under helger vid Björneborg Steel. Vilket varit en trygghet för personal som handskats med produktion och behandling av tunga, farliga föremål. Det var en trygghet att vara fler på arbetsplatsen under nätterna, ifall något livshotande skulle uppstå. Om någon skulle bli livshotande skadad eller kollapsa under nattpasset - då fanns det alltid kollegor som kunde larma och hjälpa till.

Men det var då det.

Enligt företagets nuvarande bestämmelser ska endast en (!) personal vara i nattjänst under helgen. En personal ska ansvara för hela järnverket, ensam. Vad sker om denna arbetare kollapsar eller utsätts för livsfarliga skador? Om arbetaren inte själv är förmögen att larma finns då ingen annan som kan kalla på hjälp. Då kan det vara för sent.

Jag förutsätter att det finns hjärtstartare i verksamheten hos Björneborg Steel. Men vem ska hämta och använda den om arbetaren drabbas av ett hjärtstopp - och är helt ensam på järnverket? Det är absolut inte så att man i en sådan situation själv är förmögen att larma.

Det har förekommit flera inbrott hos Björneborg Steel. Dyrbart gods har stulits. Numer patrullerar en arbetare ensam om nätterna.

Vi föreställer oss ett scenario;

Den enda arbetaren under natten utsätts för hot och våld. Arbetaren får livshotande skador. Arbetaren själv är inte förmögen att larma - hur förhåller företaget sig till det?

Något som Björneborg Steel, skyddar sig med vad gäller aktuellt ämne, är att nattarbetaren under helgen får bära överfallslarm med inbyggd GPS. Den ska även larma om personen i fråga faller till marken och hamnar i horisontalt läge. Min fråga är då; larmar överfallslarmet oavsett om det går sönder i samband med livshotande skador och olyckor? Hamnar man alltid (?) i horisontalt läge vid livshotande skador eller hjärtstopp?

Vem ansvarar för detta, Björneborg Steel? Ska personalen behöva gå till jobbet och känna sig otrygga och rädda? Ska det behöva hända något allvarligt innan ledningen öppnar sina ögon? Livshotande skador har skett i verksamheten förr. Allt handlar om besparingar och på så vis utsätter företaget även sin personal för fara. Till vilket pris?

Är de inte rädda om sin personal? För vad vore ett företag utan sina anställda?

Förtvivlad anhörig till anställd vid Björneborg Steel

Svar direkt

Svar till förtvivlad anhörig angående ensamarbete:

Vi ser det inte som möjligt att i detalj bemöta uppgifterna i din insändare men vi månar om vår personal och säkerheten har hög prioritet i vår verksamhet.

Vår bedömning är att vi följer de lagar och regler som gäller vid ensamarbete. Arbetssättet har riskbedömts och åtgärder har vidtagits för att förebygga risk för ohälsa och olycksfall. Riskbedömningen har genomförts i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation och bedömningen är att arbetssättet är väl fungerande sett ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Ledningsgrupp och arbetstagarorganisation, Björneborg Steel AB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.