En riktig folkkyrka

Etik och religion
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Centerpartiet skriver att de vill: ”Att våra sex kyrkor, liksom kyrkogårdarna i pastoratet vårdas väl så att de bevaras till kommande generationer.”
Foto: Joakim Magnusson
På söndag är det sista dagen för dig som medlem att rösta i kyrkovalet.

Gör det! Du som har en djup tro och går i kyrkan ofta, du som går på gudstjänsterna när du hinner för allt annat som pockar på i livet, du som bara går dit till Allhelgona och julottan. Eller till en konsert. Eller tar med barnen till kyrkans barntimmar. Eller bara tycker kyrkorna är vackra. Eller bara tycker att en vän fått fin hjälp av kyrkan i en svår stund i livet.

Drygt fem miljoner svenskar är röstberättigade i denna landets största medlemsorganisation, som inom sig rymmer så mycket: tro och gudstjänster, socialt arbete, en modig röst i samhällsdebatten och bärare av en stor del av vårt kulturarv, i byggnader, traditioner och riter.

Medlemmar i Centerpartiet har engagerat sig i kyrkan sedan första kyrkofullmäktigevalet 1931 och sedan dess varit med om att driva fram förändringar som exempelvis att kvinnor får vara präster. Och det vill vi fortsätta med.

Vi vill att kyrkan ska fortsätta vara en öppen folkkyrka, där alla välkomnas, gamla och unga, troende, tvivlare och sökare, lyckliga eller förtvivlade. Det grundläggande arbetet ska naturligtvis vara att fira gudstjänst och det kristna budskapet stå i centrum. Det är ju hela idén med kyrkan: Att vara Guds händer i världen, ett ljus i mörkret.

Vi vill:

•ha en livaktig barn- och ungdomsverksamhet i hela pastoratet.

•utöka diakonin för alla som behöver hjälp och stöd, inte minst våra äldre.

•att våra sex kyrkor, liksom kyrkogårdarna i pastoratet vårdas väl så att de bevaras till kommande generationer.

•ha en mångfacetterad musikverksamhet i gudstjänster och konserter.

•att verksamheten ska drivas på ett hållbart och klimatsmart sätt – inte minst för att nå målet klimatneutralitet 2030.

Svenska kyrkan har varit med och format Sverige till det land vi är idag och så vill vi att det ska fortsätta. Den ska stå för tro, hopp och trygghet, något beständigt att lita till i en allt mer osäker värld.

Rösta på söndag. Svenska kyrkan behövs.

Kyrkovalsgruppen i Centerpartiet Kristinehamn

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.