Tänker S, C och KD hålla sitt löfte och återöppna förlossningen i Karlskoga?

Insändare
PUBLICERAD:
Moderaterna vill se att BB i Karlskoga öppnas igen.
Foto: Roger Gleisner
Jag anser att vi inte kan tala för mycket om kvinnosjukvården och framförallt förlossningsvården, en mycket viktig fråga för alla kvinnor i vårt län. Kvinnosjukvård sker idag på länets samtliga tre sjukhus och ska så fortsätta.

Förlossningskliniker ska finnas på två sjukhus men 2019 stängdes förlossningen i Karlskoga. Stängningen har skapat stor oro och osäkerhet bland såväl invånare, näringsliv som medarbetare framförallt i västra länsdelen men även i andra länsdelar och närliggande län. Kommunalpolitiker har gått samman över partigränser för att protestera i frågan och i regionen har oppositionspartierna under dessa två år frekvent lagt motioner, interpellerat och återkommande debatterat frågan.

Jag hyser inget större hopp om pågående upphandling. För att denna upphandling ska vara relevant för en privat aktör måste en bredare upphandling till som innefattar hela kvinnosjukvården, vilket vi Moderater yrkade på för att ge den en rimlig chans. Tyvärr fick vi inget gehör. Därför får arbetet för en återöppning i egen regi inte stanna upp. En öppning i egen regi skulle dock enligt majoriteten inte möjliggöras förrän 2024/2025, en upphandling skulle gå snabbare. Samtidigt så vet vi att mellan 2018-2022 har Region Örebro län erhållit 129 mkr i statliga medel från regeringen och SKR öronmärkta för förlossningsvården. Detta för att stärka kompetensförsörjningen, öka personaltätheten, förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare och öka tillgängligheten för länets födande kvinnor. Hur mycket av dessa medel har prioriterats till att återöppna Karlskoga BB och förlossningen?

För ett par veckor sedan kunde vi med glädje läsa i media att 25 barnmorskor står beredda att börja arbeta vid ett återöppnande av Karlskoga förlossning. De vill inte arbeta någon annanstans och trots den personalflykt som denna stängning orsakat, så är de villiga att komma tillbaka för de älskar sin arbetsplats.

Stängningen av förlossningsverksamheten vid Karlskoga lasarett har även medfört konsekvenser för förlossningsverksamheten på USÖ som nu får ta emot fler födande kvinnor. Detta ökar risken för att skickas vidare till andra städer vid fullbeläggning, eller att den blivande mamman får vänta hemma allt längre med smärtsamma värkar p.ga platsbrist. Närheten till förlossningsvården är avgörande för patienternas trygghet. Visst är det inte Norrlandsavstånd mellan Karlskoga och Örebro men vi har haft och kan återigen ha ett välfungerande högkvalitativt BB i Karlskoga som kan avlasta förlossningen på USÖ. En avdelning där 25 barnmorskor nu står beredda att återvända och börja arbeta så snart portarna slår upp igen.

Situationen inom förlossningsvården har varit ansträngd under flera år. Vi behöver fler vårdplatser inom förlossningsvården inte färre! Vi behöver återöppna förlossningen i Karlskoga och avlasta förlossningen på USÖ, för att öka trygghetskänslan för länets alla födande kvinnor och minska arbetsbelastningen för våra medarbetare. Alla födande kvinnor i länet ska tillförsäkras en trygg och säker förlossning. En långsiktig strategi behöver tas fram för hur länets kvinnosjukvård ska organiseras, hur vi ska säkra kompetensförsörjningen samt hur vi i framtiden ska organisera förlossningsvården och neonatalvården i länet. Framförallt behöver vi säkerställa att våra två förlossningsavdelningar finns kvar och är öppna 24 timmar om dygnet 365 dagar om året.

Vi Moderater är väl medvetna om vad som krävs för en återöppning av förlossningen på ett patientsäkert sätt. Vi satsar 50 mkr på specialistsjukvården i vår budget och där finns även täckning för att återöppna förlossningen i Karlskoga. I S, C och KD budgeten fanns som uttalades i regionfullmäktige ”historiska budgetsatsningar”. Hur mycket av dessa historiska satsningar prioriteras för ett återöppnande av Karlskoga BB och förlossning innan mandatperiodens slut?

Om ni inte prioriterar en återöppning av Karlskoga BB i egen regi under denna mandatperiod trots de löften ni gett till länets invånare och trots de statliga medel som kan användas till ändamålet. Ja, då vet länsborna vad som behövs för att ändra på det när de nästa år går till valurnorna. I media kunde vi läsa angående Lindesberg lasarett att majoriteten anser att vägen framåt för vår region inte går via nostalgiska tillbakablickar och populism utan via ett tydligt ledarskap. Jag instämmer. Er väg framåt går via centralisering, avveckling på landsbygden och utarmning av de mindre akutsjukhusen. Det är dags för medborgarna i länet att inte vara nostalgiska och rösta som man alltid röstat eller lyssna till populism vid valurnorna 2022 - Det är dags att rösta fram ett nytt, tydligt ledarskap i regionen. Vi Moderater står redo.

Anna Nordqvist (M)

Ledamot av regionfullmäktige Örebro län

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.