Till politiker! Varför stoppar ni inte 365-dagarsregeln?

Insändare
PUBLICERAD:
Att bestämma att man bara ska få sjukpenning i högst ett år är orimligt. Sjukdom går inte att tidsbestämma. Ändå är det i praktiken så vår sjukförsäkring fungerar. Den nuvarande 365-dagarsregeln inom sjukförsäkringen fungerar för många sjuka som en stupstock.

Efter ett år prövas rätten till sjukpenning utifrån mycket strama kriterier, där väldigt många utförsäkras. Som om hälsan skulle rätta sig efter politiskt beslutade tidsgränser. Den här regeln är ett absurt systemfel som kostar liv och hälsa och som politikerna måste åtgärda – nu.

Många som är för sjuka för att jobba utförsäkras och kastas ut i ekonomisk otrygghet på grund av den här regeln. Just nu drabbas allt fler som blivit långtidssjuka i covid. Regeringen och dess samarbetspartier har möjlighet att när som helst ta bort den här regeln.

Den stora frågan är varför? Varför vill dessa politiker att redan sjuka människor ska fortsätta utsättas för den psykiska stress och lidande det innebär att få sin ekonomi krossad? Varför vill dom inte att sjuka människor, som arbetat och bidragit till välfärden, ska få bli friska och rehabiliteras i lugn och ro? Ingen väljer att bli allvarligt sjuk, ingen går frivilligt sjuk i flera år.

Så varför väljer politikerna att dubbelbestraffa dom som har oturen att få en vacklande hälsa?

Arbetare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.