Hoppa till huvudinnehållet

Arbetslinje för alla kristinehamnare

Publicerad:
Eric Hesselius skriver om den nya förvaltningen som ska upp för beslut på tisdag i fullmäktige.
Eric Hesselius skriver om den nya förvaltningen som ska upp för beslut på tisdag i fullmäktige. Foto: Magnus Carlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Kristinehamnssamverkan föreslår bildandet av ny nämnd med tydligt arbetsmarknadsuppdrag och där med en tydlig politisk viljeriktning att få fler kristinehamnare till egen försörjning.

Bildandet av den nya nämnden innebär inte en omorganisation av nuvarande socialförvaltning eller en utökning av den kommunala organisationen. Nu bildas istället en ny förvaltning med fokus på arbetsmarknadsarbetet med målet att fler når egen försörjning och där med sänkta kostnader för kommunen.

Detta ska ske genom bättre samordning av utbildningsinsatser, stärkt integrationsarbete som leder till fler i jobb och sysselsättning.

Den nya nämnden ska erbjuda individanpassade insatser och en modern vuxenutbildning med fokus på arbetsplatsernas behov av kompetensförsörjning.

Alla har ett eget ansvar att aktivt söka arbete och delta i insatser som ökar möjligheterna till en anställning och övertygelsen om att alla kristinehamnare kan bidra förpliktigar. Därför är det viktigt att kommunen tar sitt ansvar att tillhandahålla utbildning och aktiviteter som möjliggör för varje individ att möta arbetsmarknadens behov.

Att kunna försörja sig själv är vägen till ett självständigt liv.

En viktig pusselbit för att den nya nämnden ska lyckas är ett gott samarbete med Kristinehamns näringsliv.

För att lyckas med det ska ett företagsråd bildas där kommunens och näringslivets behov och utmaningar kan diskuteras. Målet är ett bättre samarbete så att våra lokala företag kan ta emot en eller flera kristinehamnare för anställning, praktik, utbildning förlagd på arbetsplatsen eller arbetsträning.

Att ställa krav är att bry sig. Därför ska beviljat ekonomiskt bistånd från kommunen vara kopplat till en motprestation så att du som idag är beroende av kommunens bidrag så snabbt som möjligt, genom stegförflyttning, utbildning och matchning når egen försörjning.

Att ha en dröm och jobba hårt för att den ska gå i uppfyllelse, att kunna styra över sitt eget liv – den friheten vill vi att fler kristinehamnare ska få uppleva.

Eric Hesselius (L)

Ordförande för nuvarande socialnämnd

Artikeltaggar

Eric HesseliusInsändareKommunfullmäktigeKristinehamnSocialnämnder