Tankar vid Picassoudden

Insändare
PUBLICERAD:
Länsstyrelsens skylt är oläslig menar Bengt Brunsell.
Foto: Bengt Brunsell
I samband med sommarutställningen på Kristinehamns konstmuseum har ett konstverk placerats vid Picassoudden. Meningen med konstverket är att väcka nyfikenhet, tankar och funderingar över vår tillvaro och den tid vi lever i.

Konstverket vid Picassoudden är tillfälligt och kommer bara att stå kvar en kortare tid. – Men vid udden finns också fyra bronsåldersrösen som väckt tankar och förundran under flera tusen år. Den välbesökta platsen ger möjlighet att för besökare berätta om vår äldsta historia, men tyvärr är länsstyrelsens informationsskylt sedan flera år oläslig. Bronsålderrösen uppfördes för omkring 3000 till 2000 år sedan och då ofta på en monumental plats.

Rösena vid Picassoudden var på den tiden väl synliga ute på strandklipporna, eftersom landhöjningen sedan dess är flera meter. Ännu idag skapar ett besök på platsen, med en skymt av Vänerns obrutna horisont, tankar kring tidens gång och ”Din stund på jorden”.

Bengt Brunsell

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.