Konsten ska väcka nyfikenhet

Nöje/Kultur
PUBLICERAD:
Sommarutställningen vid Kristinehamns konstmuseum har några offentligt placerade verk, bland annat ett i skärgården vid Picassouddén.
Foto: Maria Andersson
Svar på insändaren Galenskap eller okunskap!? i Nya Kristinehamns Posten.

Kristinehamns konstmuseum visar under sommaren utställningen ”Allt är bra” med konstnären Ulrika Sparre (född 1974). Det fanns en önskan hos Ulrika att tillfälligt få göra ett antal offentliga konstverk i Kristinehamn i samband med utställningen. Ett av dessa verk placerades vid Picassoudden. Tanken har aldrig handlat om att knuffa undan Picassoskulpturen utan snarare fånga människors uppmärksamhet som flitigt besöker udden, och få dem att fundera över sin tillvaro och den tid vi lever i.

Meningen med Ulrikas konst (liksom för de flesta konstnärer) är just att väcka nyfikenhet, funderingar och tankar. Hon intresserar sig för tro och vill undersöka hur vi i vårt sekulariserade samhälle förhåller oss till just det. Vi har gått från ett kollektivsamhälle till ett individsamhälle där vetenskapen tros kunna ge oss svar på allt. Merparten av befolkningen har vänt religionen (tron) och kyrkan ryggen, men det finns fortfarande ett behov av att tro på någonting. Kanske speciellt då vi hamnar i någon form av kris eller som nu när vi befinner oss mitt i en pandemi som ingen vet hur och när den kommer att upphöra, om det någonsin kommer att göra det. Vad gör människan då? Jo, söker andra saker att tro på. Det är det som är själva kärnan i Ulrikas konst.

Skyltarna med de olika texterna som finns placerat bland annat vid Picassoudden ska få oss att stanna upp och ge oss utrymme för tankar och reflektioner. Kristinehamns invånare är också välkomna till oss på Kristinehamns konstmuseum för att kunna se resten av Ulrikas utställning och konst. Där finns även vi i personalen som kan berätta mer om verken. Utställningen på konstmuseet och de offentliga verken finns att se till och med den 12 september.

Maria Lobell, kulturchef, kulturförvaltningen

Michael Walter, konstnärlig ledare, Kristinehamns konstmuseum

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.