Gör om, gör rätt med 200 meters Monstersnurror

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten fortsätter argumentera mot vindkraftsetableringen i Ölme.
Foto: @Stena Renewable
Vilken tur kommunfullmäktige att ni får chansen att göra om och göra rätt när ni sa ja till 13 stycken 200 meter höga vindkraftverk utan att utreda och veta vad miljökonsekvenserna blir av dessa. Vad blir miljöeffekten, ljudet och säkerhetsavståndet på en 200 meters monstersnurra, det har ni KF ingen aning om.

Ändå säger ni gladeligen ja! Här säljer ni våra politiker ut vår natur till storbolag helt utan att kräva något tillbaka. De enda i kommunen som tjänar på detta är markägare som centerpartisten i KF som inte förstod att han var jävig när han var med och beslutade om en ny vindkraftspark på sin egen mark!

Den enda med sunt förnuft i KF verkar vara Paul Brännlund SD. Han förstår att en jättesnurra på 200 meter har väldigt större krafter och miljöpåverkan än en på 150 meter. Allt han begär är att KF återremitterar ärendet så att KF fattar vad man tar beslut om, men icke att någon lyssnar! Miljöpartiet tycker det är ok att man säljer bort resterande vildmark i kommunen. Vänsterpartiets Magnus Wallengren lyssnar inte alls på sakfrågan utan börjar tala om solen och när han och frugan protesttågade mot Barsebäck för 45 år sedan. Han verkar inte alls förstått att vare sig sol eller vindkraft hjälper oss med elförsörjningen under kalla vindstilla vinterdygn i Sverige. Resterande partier i KF verkar mer än lovligt trötta och orkar inte ens argumentera varför de vill säga ja utan att veta någon fakta om miljökonsekvenserna.

Om ni nu politiker i kommunen ändå tänker besluta utan att veta fakta så se då åtminstone till att kräva någonting tillbaka till bygden från storbolagen som bygger och driver dessa. Vi som bor här vill ha något tillbaka för vår förstörda natur som ska förse övriga Europa med el. Kräv även att det hemska laserblinkandet försvinner som stör milsvis! Lyssna på mark- och miljödomstolen som har avslagit begäran om att höja vindkraftparken till 200 meter just på grund av den ökade miljöpåverkan. Och lyssna för tusan på Paul Brännlund om att återremittera när ni inte vet bättre!

Rena Snurren

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.