Pandemin har skadat demokratin

Insändare
PUBLICERAD:
Stängda möten är inte bra för demokratin menar insändarskribenten.
Foto: ""
Pandemin har skadat demokratin, detta är speciellt märkbart inom politiken. Stängda möten, absolut noll insyn för medborgare på nämndmöten. Finns ju de som ändå vill delta fysiskt om än de är få.

Insyn i hur våra folkvalda sköter sina uppdrag är fundamentalt i en demokrati. Detta har nu försatts ur spel. Visserligen går det att följa fullmäktige via webben, men jag ser det lika viktigt att kunna följa de olika nämndmötena på samma sätt. Där ser man hur förtroendevalda agerar, vad de säger, vad de tar upp, vad som ifrågasätts etc.

Vissa ärenden kan visserligen vara sekretess, men då är det bara att stänga av kameran. Lika viktigt är att få del av hur olika tjänstemän föredrar ärenden inför våra högst ansvariga politiker (huvudmän).

Det är det som är demokrati och som jag ser det en rättighet för varje medborgare att få del av och få insyn i. Det är medborgarna som går till val och de ska veta vad och vem de röstar på, vad den står för hur den sköter sitt uppdrag gentemot väljarna.

Kan man filma fullmäktige och lägga ut på webben kan man också göra detsamma på nämndmöten. Kan påpekas att inte heller media kan närvara och bevaka inte heller om jag uppfattat det rätt kommunrevisionen. Återställ den demokratiska insynen även i pandemin.

Återställ den demokratiska insynen även i pandemin

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.