Vi stärker försvaret - på riktigt

Insändare
PUBLICERAD:
Socialdemokraterna och Moderaterna debatterar försvarspolitiken.
Foto: Adam Ihse / TT
Medan Moderaterna ägnar sig åt att plädera för medlemskap i Nato ägnar vi socialdemokrater vår tid till att stärka det svenska totalförsvaret. På riktigt.

Det är den höjda militära beredskapen som vi socialdemokrater inledde efter valet 2014 som stärker Sveriges säkerhet. Ökningen av anslagen till det militära försvaret ökar med fem miljarder kronor årligen 2021 t.o.m. 2025. Det innebär en ökning av anslagsnivåerna med 40 procent och är den största satsningen på det militära försvaret sedan 1950-talet. Under perioden 2014–2020 kommer anslagen till det militära försvaret att ha ökat med 85 procent.

Utöver de ökningar av den ekonomiska ramen som tidigare aviserats fram till 2025, tillförs en miljard kronor 2024 och ytterligare en miljard kronor 2025. Det innebär sammanlagt ytterligare tre miljarder kronor än vad som tidigare aviserats fram till 2025. Den ekonomiska ramen 2025 prolongeras från och med 2026. Detta innebär att det sammantaget tillförs ytterligare 13 miljarder kronor mellan åren 2024 och 2030. En nödvändig satsning som vi är stolta över att kunna genomföra.

Dessa satsningar ska ställas mot den gamla moderatledda regering som avskaffade den allmänna värnplikten och gjorde sådana dramatiska neddragningar av försvaret så att deras egen försvarsminister avgick, hellre än att administrera nedskärningarna. Moderaterna kallade Försvarsmakten för ett särintresse. Ett ytterst anmärkningsvärt ställningstagande.

De internationella samarbetena har aldrig varit fler än idag. Vi har intensivt arbetat för att stärka banden till bland annat våra nordiska grannar, länderna runt Östersjön, Frankrike och Storbritannien. Banden till USA har aldrig varit starkare än nu. Sverige har också ett välutvecklat samarbete med Nato. Vi samarbetar men det är i Sverige beslut ska fattas om svenska militära insatser.

Ett starkt och motståndskraftigt totalförsvar är en fundamental del av det svenska välfärdsbygget. Socialdemokratiska regeringar tog ansvar och byggde under efterkrigstiden ett av världens starkaste totalförsvar. Vi kan och gör det igen.

Niklas Karlsson (S) Vice ordförande Försvarsutskottet

Bjarne Olsson (S) Kommunalråd Kristinehamn

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.